Podsumowanie dnia: Świetne dane z USA wspierają dolara! Cofnięcie na indeksach

19:28 5 sierpnia 2022
 • Kluczowym wydarzeniem dnia były dane z rynku pracy w USA
 • Raport z rynku pracy zaskoczył pozytywnie, liczba miejsc pracy znacząco przewyższyła oczekiwania rynkowe
 • Po dzisiejszych danych, bazowym scenariuszem stała się trzecia z rzędu podwyżka stóp procentowych o 75 punktów bazowych.
 • Tuż po publikacji danych mogliśmy obserwować dynamiczną reakcję na rynku - cofnięcie na ryzykownych aktywach i umocnienie amerykańskiej waluty
 • Pomimo pierwszej dynamicznej reakcji spadkowej na EURUSD, para nie zdołała przebić się poniżej strefy wsparcia przy 1,0120-1,0140, i pozostała w lokalnym ruchu bocznym
 • Wygranym dzisiejszej sesji jest dolar, z kolei przegranym jen japoński, który traci ponad 1,5% w ujęciu do USD
 • Główne indeksy giełdowe ze Starego Kontynentu zamknęły dzień niżej, choć spadki były ograniczone, DAX przecenił się 0,65%, a londyński FTSE100 stracił zaledwie 0,11%
 • Indeksy w USA rozpoczęły sesję pod kreską jednak kolejne godziny handlu przynoszą nieznaczne ogreadowanie. Aktualnie najgorzej radzi sobie Nasdaq, który traci 0,6%, z kolei Dow Jones oscyluje w rejonach poziomu odniesienia
 • WIG20 poradził sobie słabo na tle zagranicznych odpowiedników i stracił 1,3%. Najmocniej spośród największych spółek przeceniły się akcje Santander Banku (-4,3%)
 • Ropa Brent wymazała początkowe straty i jest notowana powyżej poziomu 95,00 USD za baryłkę, podczas gdy WTI zdołała obronić kluczowe wsparcie na poziomie 88,00 USD za baryłkę, ale nadal zmierza ku ponad 9% tygodniowej stracie, wymazując cały zysk wywołany inwazją Rosji na Ukrainę.
 • Metale szlachetne wycofały się z ostatnich szczytów po publikacji NFP.  Złoto oscyluje wokół 1775 USD za uncję, podczas gdy srebro spadło poniżej 20,00 USD za uncję w obliczu silniejszego dolara.
 • Obecnie USD i CAD są najlepiej radzącymi sobie głównymi walutami, podczas gdy NZD i CAD pozostają w tyle.
 • Pomimo negatywnego sentymentu główne kryptowaluty notują lekkie wzrosty. Bitcoin porusza się wokół poziomu 23000 USD, podczas gdy cena Ethereum wzrosła do 1670 USD.

Pomimo dynamicznego cofnięcia na rynku akcji tuż po publikacji danych z rynku pracy w USA, dalsza część sesji przynosi odreagowanie. Patrząc na US500 na interwale D1, widać budujący się długi cień dolny, co może prowadzić do kolejnego ataku na kluczową strefę oporową - 4160-4200 pkt. Niemniej dopóki kurs utrzymuje się poniżej, wciąż możliwy jest powrót do trendu spadkowego. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót