Podsumowanie dnia - Wall Street cieszy się ze spadku rentowności

20:47 20 stycznia 2022

Spadek rentowności w USA pobudził inwestorów ponownie do kupowania akcji. Nie jest wykluczone, że w końcu uda się zaliczyć wzrostową sesję na Wall Street, pierwszy raz od 3 sesji. Ożywienie na Wall Street dotyczy wszystkich indeksów, które zyskują ponad 1%. Niemniej obecne poziomy to okolice rozpoczęcia wczorajszej sesji, co pokazuje, że wciąż może to być jedynie realizacja zysków po ostatnich spadkach. W Europie notowane były solidne wzrosty, choć wyjątek stanowiły spadki na WIG20 czy FTSE 100. Ponad 2% odbił dzisiaj RTS, nawet pomimo tego, że Biden wciąż widzi duże ryzyko inwazji Rosji na Ukrainę.

Minutes EBC nie pokazały w zasadzie nic nowego. Owszem EBC widzi pewne problemy inflacyjne i nie wyklucza scenariusza utrzymania inflacji na wysokim poziomie, ale nie jest to scenariusz bazowy. Bank oczywiście wskazuje, że pewna normalizacja jest potrzeba (zakończenie programu PEPP zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami), ale program APP będzie kontynuowany. Nie są oczekiwane podwyżki w tym roku. Fitch wskazuje, że ruch ze strony EBC mógłby nastąpić w 2024 roku.

Dane z USA dzisiaj nie zachwycały. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wzrosły do najwyższego poziomu od października, powyżej 280 tys. Sprzedaż domów na rynku wtórnym również rozczarowała, choć może to nie być efekt wysokich cen, a wciąż niedoboru domów na rynku.

Metale szlachetne kontynuowały wzrosty przez większość sesji. Platyna zyskiwała blisko 3%, choć już po zamknięciu w Europie rozpoczęła się lekka korekta i złoto znalazło się poniżej 1840 USD. Niemniej sesja prawdopodobnie może zakończyć się pozytywnie, biorąc pod uwagę spadek rentowności nakręcający rynek akcji. 

Zapasy ropy w USA za zeszły tydzień rosną o 0,5 mln brk przy oczekiwaniu spadku o 1,75 mln brk oraz przy poprzednim spadku na poziomie 4,5 mln brk. Zapasy benzyny rosną o 5,9 mln brk przy oczekiwaniu wzrostu o 2,6 mln brk oraz przy poprzednim wzroście o niemal 8 mln brk. Ropa jednak absolutnie nie zwraca na te dane uwagi. Kontynuowane jest odbicie po wczorajszej lekkiej korekcie. WTI notowana jest powyżej poziomu 86, korzystając na spadku rentowności w USA oraz słabszego dolara.

Początek roku 2022 charakteryzuje się wzmożoną aktywnością M&A w sektorze gier. W zeszłym tygodniu Take-Two Interactive ogłosiło przejęcie Zyngi, a teraz Microsoft ogłosił swoje plany przejęcia Activision-Blizzard w największej transakcji M&A w historii gier! Wiadomość ta wywołała duże ruchy cen akcji w całej branży, ponieważ oczekiwania na kolejne fuzje i przejęcia w sektorze gier rosły. Zapraszamy do zapoznania się z naszą analizą wczorajszego ogłoszenia!

Bitcoin (BITCOIN) spadł poniżej psychologicznej bariery 42000 USD, po informacjach płynących z rosyjskiego banku centralnego, który zakomunikował, że Rosja powinna zakazać wydobycia oraz używania tej kryptowaluty, a same branża ma znamiona działania piramid finansowych. Centralny Bank Federacji Rosyjskiej zakomunikował, że czeka na wszelkie wnioski odnośnie branży kryptowalut do 1 marca. Warto jednak zauważyć, że Bitcoin podniósł się dosyć szybko

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót