Podsumowanie dnia: Wall Street wstrzymuje wzrosty, dolar traci drugi dzień z rzędu

19:56 28 marca 2023
 • Europejskie indeksy zakończyły dzisiejszą sesję nieznacznie wyżej, DAX i CAC40 wzrosły odpowiednio o 0,09% i 0,14%.  
 • Wcześniejsze wzrosty zostały w większości wymazane po doniesieniach, że francuskie władze przeszukały biura kilku dużych banków, w tym Société Générale, BNP Paribas i HSBC w związku z podejrzeniem prania pieniędzy i oszustw podatkowych. 
 • Muller z EBC powiedział, że wciąż możliwe są dalsze podwyżki stóp.
 • Gorsze nastroje panują na Wall Street. Dow Jones notowany jest nieznacznie pod kreską, natomiast S&P500 i Nasdaq spadają odpowiednio o 0,54% i 1,03%, mimo że obawy o kondycję amerykańskiego sektora bankowego nieco się zmniejszyły, jednak inwestorzy nadal obawiają się dalszych podwyżek stóp i widma recesji. 
 • Goldman Sachs szacuje obecnie prawdopodobieństwo wpadnięcia gospodarki USA w recesję w ciągu najbliższych 12 miesięcy na 35%, w porównaniu do poprzedniej prognozy mówiącej o 25%.
 • Wrażliwe na podwyżki stóp spółki technologiczne, w tym Microsoft, Alphabet, Apple i Tesla, odnotowały spadek od 1% do 3%, podczas gdy rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w USA wzrosła do 3,57%. 
 • Akcje Alibaba Group Holding wzrosły o prawie 10,0% we wtorek, ponieważ firma planuje podzielić swój biznes na sześć oddzielnych jednostek obejmujących e-commerce, media i chmurę. 
 • Wskaźnik zaufania konsumentów w USA w marcu wyniósł 104,2 vs 101,0 oczekiwanych.
 • Metale szlachetne zdołały odwrócić część ostatnich strat w obliczu słabszego dolara. Złoto odbiło się od wsparcia na poziomie 1950 dolarów i zbliża się do lokalnego oporu na poziomie 1975 dolarów, podczas gdy srebro testuje kluczową strefę oporu wokół 23,20 dolarów.
 • Ropa WTI rośnie o 1,4% do 2-tygodniowego maksimum przy 73,90 USD w związku z możliwością uzupełnienia SPR (Strategicznej Rezerwy Ropy Naftowej). Tymczasem Rosja oczekuje, że produkcja ropy i gazu w kraju spadnie w 2023 roku.
 • Indeks dolara zsunął się poniżej 102,5 i spada drugą sesję z rzędu, ponieważ inwestorzy odchodzą od dolara amerykańskiego w kierunku walut towarowych. Para EURUSD wspięła się do poziomu 1,0840.
 • Kryptowaluty są notowane mieszanie - Bitcoin przesuwa się w kierunku niedawnych minimów na poziomie 26500 USD, natomiast Ethereum przetestowało lokalny opór na poziomie 1750 USD. Ripple wzrósł o ponad 5,0% i osiągnął 5-miesięczny szczyt na poziomie 0,50 USD, ponieważ niektórzy analitycy uważają, że klasyfikacja głównych tokenów jako towarów w złożeniu CFTC przeciwko Binance może oznaczać, że tokeny XRP również były towarami, a nie papierami wartościowymi, jak twierdzi (SEC) w toczącym się procesie sądowym.

Przy kolejnym z rzędu teście USDCAD pokonał kluczowe krótkoterminowe wsparcie przy 1,3655. Zgodnie z metodologią Overbalance istnieje więc szansa na zmianę sentymentu na spadkowy. Poziom 1,3655 powinien być aktualnie traktowany jako opór. Z kolei jako najbliższe wsparcia należy traktować odpowiednio poziomy 1,3535 i 1,3475. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót