Podsumowanie dnia: Wyprzedaż na rynkach akcji i dalszy zwrot w kierunku dolara

20:11 18 czerwca 2021
  • Spadki na globalnych rynkach akcji

  • Dalsze umocnienie dolara amerykańskiego

  • Jastrzębi komentarz Bullarda z Fed

 

Piątkowa sesja nie należała do udanych z perspektywy inwestorów z rynku akcji. Większość indeksów z Europy zakończyła dzień niżej, przy czym w niektórych krajach przecena wyniosła nawet około 2%. Sesja za oceanem również przebiega pod znakiem spadków. S&P 500 (US500) traci niecały 1%, z kolei indeks małych spółek (US2000) spada o 2%. 

Na nastroje inwestorów w dużym stopniu mógł wpłynąć jastrzębi ton wypowiedzi Bullarda z Fed, który stwierdził, że osobiście oczekiwałby pierwszego podwyższenia stóp procentowych już pod koniec 2022 roku. Słowa są o tyle istotne, że sam Bullard był do tej pory znany z gołębiego tonu. Dzisiejszy kalendarz nie przyniósł wielu odczytów. Warto jednak wspomnieć o inflacji PPI z Niemiec za maj, która wzrosła do 7,2% r/r wobec oczekiwań rzędu 6,4% - dane również mogły przyczynić się do dzisiejszej awersji do ryzyka. 

Powyższe wydarzenia prowadzą do dalszego umocnienia dolara amerykańskiego, który zapoczątkował silną zwyżkę po środowej decyzji Fed. Indeks dolara znalazł się przez to na najwyższym poziomie od ponad 2 miesięcy. Para EURUSD spadła poniżej poziomu 1,19. Rentowności 10 letnich obligacji skarbowych USA sięgają okolic 1,44%. Na rynku metali szlachetnych doszło do cofnięcia po słowach członka Fed. Optymizm widać jednak na rynku ropy, gdyż pomimo silniejszego dolara, ceny WTI i Brent rosną o ponad 0,50%. 

Para NZDUSD kontynuuje ruch spadkowy i testuje obecnie minima z marca przy 0,6944. Poziom zbiega się z dolnym ograniczeniem struktury 1:1. W przypadku wybicia w dół, kolejnym wsparciem może być 0,6773. Z drugiej strony, zmiana sentymentu i rynkowy odwrót od dolara mógłby potencjalnie skierować uwagę na okolice 0,7121. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót