Podsumowanie dnia: Wzrosty na rynkach akcji w Europie i tąpnięcie notowań ropy

19:59 2 sierpnia 2021
  • Wzrostowa sesja na rynkach akcji

  • Gwałtowny spadek cen ropy naftowej

  • Indeksy PMI dla przemysłu z Europy i USA

Pierwsza sesja tygodnia i jednocześnie nowego miesiąca okazała się udana dla rynków akcji z Europy. Prawie wszystkie indeksy z regionu zakończyły dzień na plusie. Zarówno francuski CAC40, jak i hiszpański IBEX wzrosły o 0,96%, nieco mniej wzrósł brytyjski FTSE 100. Sesja na Wall Street również przebiega pod znakiem wzrostów, choć spora część zwyżki została już zredukowana.

Inwestorzy monitorowali dziś liczne odczyty PMI dla przemysłu za lipiec, pomimo faktu, że dużą część z nich stanowiły rewizje. Dane z państw europejskich okazały się mieszane, wyniki z Niemiec i całej strefy euro przewyższyły konsensus, choć liczby z Francji i Włoch nie sprostały oczekiwaniom. Dane z USA również miały mieszany wydźwięk, PMI dla przemysłu wspiął się na nowe maksima, choć wskaźnik od ISM wypadł poniżej oczekiwań rynku. Za oceanem uwaga skupia się również na kwestiach legislacyjnych, gdyż Senat USA jest coraz bliżej głosowania nad pakietem infrastrukturalnym. 

Ciekawie wygląda sytuacja na rynku ropy naftowej, gdzie w godzinach popołudniowych doszło do mocnego tąpnięcia - możliwe, że przyczyniły się do tego kwestie techniczne, co poruszaliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów. O ponad 1% spadają też ceny miedzi. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na rentowności 10-letnich obligacji USA, które spadają dziś do poziomu 1,15%. W godzinach wieczornych dolar osłabia się względem JPY, para walutowa EURUSD pozostaje stabilna względem kursu odniesienia. Jutro w godzinach porannych uwaga skupi się na decyzji Banku Rezerwy Australii, obecnie dolar australijski umacnia się wobec dolara amerykańskiego.

Para USDJPY poruszała się ostatnio wewnątrz kanału spadkowego i sięgnęła dziś ważnego wsparcia 109,20, gdzie w przeszłości dochodziło do reakcji cenowych. W przypadku zejścia poniżej uwaga może się skupić na kolejnym wsparciu 108,40. Z drugiej strony, najbliższy opór, wzmocniony przez 50-okresową średnią kroczącą (interwał H4), to okolice 110,00. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót