Podsumowanie dnia: Zieleń znów dominuje na światowych parkietach

19:34 18 maja 2020

Rozpoczynający się właśnie tydzień przynosi całkowicie odmienny sentyment niż ten, który dominował jeszcze przed weekendem. O ile w poprzednim tygodniu mieliśmy do czynienia z mieszanymi nastrojami (z naciskiem na spadki), to dziś na praktycznie wszystkich światowych parkietach dominuje kolor zielony. 

Choć dzisiejszy kalendarz ekonomiczny był relatywnie pusty, kluczowym wydarzeniem okazałoby się być wystąpienie Przewodniczącego Rezerwy Federalnej - odbyło się ono w nocy czasu polskiego, a więc gdy w USA była jeszcze niedziela. Jerome Powell odnosił się m.in. do skali problemów amerykańskiej gospodarki, wskazując na historycznie wysokie bezrobocie i prognozowany spadek PKB Stanów Zjednoczonych w II kw. rzędu 20-30%! Emocje inwestorów wzbudziły jednak słowa, wskazujące na to, że Fed nie zawaha dalszego stymulowania gospodarki, w razie gdyby zaszła taka potrzeba. Powyższe słowa Przewodniczącego Fedu, połączone z kolejnymi nadziejami na potencjalną szczepionkę spółki biotechnologicznej Moderna, a także kolejne widmo odmrażania gospodarek, wpłynęły na ożywienie na światowych rynkach finansowych.

Skromnymi wzrostami zakończyła się sesja azjatycka. Nikkei zyskał 0,45%, Kospi wzrósł o 0,51%, a Shanghai Composite zamknął się 0,24% na plusie. Europejskie otwarcie było znacznie bardziej optymistyczne, co już przed rozpoczęciem handlu zapowiadały notowania kontraktów terminowych. Z biegiem czasu indeksy ze Starego Kontynentu nabierały jedynie rozpędu i część z nich zakończyła dzisiejszą sesję ponad 5% wyżej. DAX zyskał 5,67%, CAC 40 urósł o 5,16%, a indeks polskich blue-chipów zakończył dzień 4,23% na plusie. Od rozpoczęcia handlu za oceanem mocno rosną też akcje amerykańskich spółek. Główne indeksy (S&P 500, DJIA i Nasdaq) zyskują około 3%, wyjątkowo dobrze radzi sobie także Russell 2000, który notowany jest ponad 5% wyżej. 

Dzisiejszy optymizm rynkowy zapanował także na rynkach surowcowych. Ceny ropy naftowej rosną w chwili publikacji tekstu o około 8% - zarówno WTI i Brent kosztują już ponad 30 USD za baryłkę. Wyższe ceny metali przemysłowych (np. miedzi i srebra) dodatkowo wpływają na jeszcze większe wzrosty spółek wydobywczych. Idealnym przykładem jest polski KGHM - kurs tej spółki wzrósł podczas dzisiejszej sesji aż o 11,49%. Warto jednocześnie zaznaczyć, iż ponad jednoprocentowe spadki notuje złoto, co zapewne ma związek z lokowaniem przez inwestorów środków w ryzykowne aktywa. 

Podczas jutrzejszego handlu ważna może okazać się publikacja raportu z brytyjskiego rynku pracy (godz. 8:00), a także odczyt indeksu ZEW w Niemczech (godz. 11:00). Inwestorzy będą także mogli poznać dane z amerykańskiego rynku nieruchomości tj. liczbę zezwoleń na budowę oraz rozpoczęte budowy domów. 

US500 znajduje się coraz bliżej granicy 3 000 pkt. Utrzymujący się sentyment wzrostowy mógłby doprowadzić do potencjalnego ataku na opór 3 130 pkt (zniesienie 78,6%). Podczas dzisiejszej sesji, wszystkie główne indeksy z USA (S&P 500, DJIA, Nasdaq) zyskują około 3 %. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót