Otwórz konto Otwórz demo

Poranna analiza rynków - webinarium (14.06.18)

07:13 14 czerwca 2018

Zapraszamu do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. 

Start o godzinie 09:45. Rejestracja pod LINKIEM. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót