Otwórz konto Otwórz demo

Poranna analiza rynków - webinarium

09:25 15 marca 2019

Zapraszamy do udziału w porannej analizie rynków.

Start o godzinie 09:55. Rejestracja pod LINKIEM.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót