Poranna odprawa (03.10.2022)

06:54 3 października 2022
  • Indeksy z Azji i Pacyfiku notowane był mieszanie. Nikkei zyskał 0,5%, a S&P/ASX 200 stracił 0,3%. Płynność była ograniczona z powodu świąt w Chinach i Korei Południowej

  • Kontrakty na indeks z USA i Europy spadły na początku notowań, jednak od tego czasu odrobiły dużą część strat. Kontrakty na indeks DAX notowane są około 150 punktów poniżej piątkowego zamknięcia sesji kasowej

  • Telegraph donosi, że głosowanie na cięciem podatków dla najlepiej zarabiających z 45 do 40% będzie może zostać odłożone do czasu zaprezentowania budżetu (23.11.2022)

  • Z kolei BBC donosi, że pomysł cięcia podatków dla najlepiej zarabiających może zostać porzucony w całości

  • S&P utrzymał rating długu Wielkiej Brytanii na poziomie 'AA', ale obniżył perspektywę ze "stabilnej" na "negatywną"

  • Japoński minister finansów Suzuki powtórzył, że władze monitorują ruchy na rynku walutowym i będą interweniować jeśli zajdzie taka potrzeba. USDJPY przebił dziś 145,00 - poziom, który ostatnim razem doprowadził do interwencji

  • Ropa notowana jest wyżej za sprawą plotek o możliwym cięciu produkcji OPEC+ o 1 albo nawet 1,5 miliona baryłek na najbliższym posiedzeniu (05.11.2022)

  • Metale szlachetne zyskują na osłabieniu dolara. Złoto i platyna zyskują 0,2%, a srebro notowane jest aż 2% wyżej

  • USD i JPY są najsłabszymi z głównych walut, a AUD, NZD i GBP radzą sobie najlepiej

  • Kryptowaluty notowane są niżej. Bitcoin traci 0,2%, Ethereum notowane jest 0,7% niżej, a Ripply traci ponad 4%

USDJPY przebił dziś opór przy 145,00, co doprowadziło do słownej interwencji ministra finansów. Para cofnęła się nieco od tego czasu, ale dalej pozostaje w okolicach niedawnych szczytów. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót