Poranna odprawa

08:43 3 grudnia 2019
  • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję pod kreską po tym jak Donald Trump zdecydował się ponownie nałożyć cła na stal z Brazylii i Argentyny. Najsłabiej radził sobie Nasdaq, który zamknął się 1,13% niżej. S&P 500 stracił 0,86%, a Dow Jones zamknął się 0,96% niżej

  • Kiepskie nastroje obserwujemy również na parkietach azjatyckich. Niedźwiedzie dominują na giełdach w Korei Południowej, Japonii i Australii. Z drugiej strony większość indeksów z Chin jest notowana wyżej

  • Global Times donosi, że Chiny niedługo opublikują listę “nierzetelnych firm”. Państwo Środka może zdecydować się nałożyć sankcję na firmy, które znajdą się na tej liście. Taki ruch wobec spółek amerykańskich mógłby położyć się cieniem na rozmowach handlowych

  • Stany Zjednoczone zaproponowały listę francuskich produktów o wartości 2,4 mld USD, na które nałożą cła w odpowiedzi na podatek od przychodów cyfrowych. Stawka celna ma wynieść w przypadku niektórych produktów nawet 100%. Francuski podatek od przychodów cyfrowych uderzy przede wszystkim w amerykańskich gigantów technologicznych, jak na przykład Apple czy Google

  • RBA utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie i wskazał, że część ryzyk dla gospodarki osłabła. Doprowadziło to do spadku oczekiwań odnośnie cięcia stóp w lutym i sprawiło, że AUD jest dziś najmocniejszą walutą w koszyku G10

  • Reuters donosi, że Japonia przygotowują pakiet stymulacyjny o wartości 120 mld USD, który ma wesprzeć gospodarkę i sfinansować projekty infrastrukturalne

  • Skromne wzrosty obserwujemy dziś również na rynku ropy. Taka sytuacja może być pokłosiem doniesień prasowych sugerujących, że OPEC rozważa cięcia produkcji o dodatkowe 400 tys. baryłek na dzień

AUDUSD zyskuje po tym jak RBA zakomunikował, że część ryzyk osłabła. Para zbliża się do strefy oporu rozciągającej się powyżej poziomu 0,6860. Niemniej kluczowym oporem jest 200-sesyjna średnia krocząca (fioletowa linia), która hamuje ruchy wzrostowe AUDUSD od kwietnia 2018 roku. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót