Poranna odprawa (13.01.2021)

07:43 13 stycznia 2021
 • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszy handel niewielkimi wzrostami. S&P 500 zyskał 0,04%, Dow Jones wzrósł 0,19%, a Nasdaq zamknął się 0,28% wyżej

 • W Azji obserwowaliśmy mieszane nastroje. Nikkei, S&P/ASX 200 i Kospi zyskiwały, a indeksy z Chin traciły

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na mniej więcej płaskie otwarcie sesji europejskiej

 • Wczoraj odnotowano rekordowe 15,7 tysięcy zgonów związanych z Covid-19. W USA odnotowano rekordowe 4,3 tysiące zgonów

 • YouTube usunął ostatnie wideo Trumpa i zablokował konto prezydenta na tydzień z powodu podżegania do przemocy

 • Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję proszącą wiceprezydenta o użycie 25 Poprawki i usunięcie Trumpa z urzędu

 • Podróżni przybywający do USA po 26 stycznia będą musieli okazać negatywny wynik testu na koronawirusa

 • Japonia ma ogłosić stan wyjątkowy w 7 kolejnych prefekturach

 • Jak donosi Reuters, USA ostrzegły Unię Europejską, że firmy zaangażowane w projekt NordStream 2 muszą się liczyć z ryzykiem nałożenia sankcji

 • Bloomberg donosi, że Saudi Aramco dostarczy w lutym 20-30% mniej ropy do rafinerii w Azji niż wynika to z zamówień

 • Dane API pokazały spadek zapasów ropy o 5,82 miliony baryłek (ocz. -2,7 mb)

 • Bitcoin notowany jest w okolicach 33 500 USD

 • Ropa wypracowuje niewielkie wzrosty. Metale szlachetne notowane są płasko

 • GBP i EUR są najmocniejszymi z głównych walut, a najsłabiej radzą sobie AUD i USD

Wczoraj odnotowano ponad 660 tysięcy nowych zakażeń oraz rekordowe 15,7 tysięcy zgonów. Źródło: worldometers, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót