Poranna odprawa (14.07.2022)

07:04 14 lipca 2022
 • Amerykańskie indeksy odrobił część straty wywołanych wysokim odczytem inflacji CPI, jednak nie udało się wyjść "na plus". S&P 500 spadł 0,45%, Dow Jones stracił 0,67%, a Nasdaq zamknął się 0,15% niżej. Russell 2000 stracił 0,12%

 • W trakcie sesji azjatyckiej obserwowaliśmy mieszane nastroje. Nikkei zyskał 0,7%, S&P/ASX 200 wzrósł 0,4%, Kospi spadł 0,1%, a indeksy z Chin poruszały się bez wspólnego kierunku

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na mniej więcej płaskie otwarcie sesji w Europie

 • Po wyższym od oczekiwań odczycie inflacji CPI z USA, rynkowe prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 100 punktów bazowych w trakcie następnego posiedzenia FOMC (27.07.2022) wzrosło powyżej 80%

 • Daly z Fed powiedziała, że podwyżka stóp o 75 punktów jest jej scenariuszem bazowym na najbliższe posiedzenie, ale nie można wykluczyć ruchu o 100 punktów. Mester z Fed powiedziała, że nie widzi oznak szczytu inflacji

 • Turcja powiedziała, że udało się osiągnąć podstawowe, techniczne porozumienie między Ukrainą, a Rosją w sprawie eksportu ukraińskiego zboża

 • Jak donosi Bloomberg, chińskie władze zaleciły krajowym regulatorom by byli ostrożni przy akceptowaniu nowych zagranicznych projektów inwestycyjnych. Pekin obawia się, że wzrost stóp w USA doprowadzi do odpływu kapitału z Państwa Środka

 • Zatrudnienie w Australii wzrosło w czerwcu o 88,4 tys. (ocz. +30 tys.). Stopa bezrobocia spadła z 3,9 do 3,5% (ocz. 3,8%). Po publikacji wzrosła szansa na podwyżkę stóp o więcej niż 50 punktów w trakcie posiedzenia RBA w sierpniu

 • Japońska produkcja przemysłowa spadła w maju o 7,5% m/m (ocz. -7,2% m/m)

 • Para USDJPY pokonała poziom 138,00 i jest notowana najwyżej od 1998 roku

 • Kryptowaluty notowane są wyżej. Bitcoin zyskuje 1,2%, a Ethereum notowane jest 1,8% wyżej. Polygon rośnie ponad 10%

 • Ropa notowana jest dziś nieco niżej. Metale szlachetne również tracą - złoto spada 0,5%, a srebro notowane jest 0.8% niżej

 • USD i AUD są najmocniejszymi z głównych walut, a JPY, EUR i CHF radzą sobie najsłabiej

AUDJPY radzi sobie dziś bardzo dobrze. Za wzrosty na parze odpowiedzialny jest przede wszystkim bardzo dobry raport z australijskiego rynku pracy, który umocnił AUD. Para przetestowała dziś 200-okresową średnią (fioletowa linia, interwał H4), jednak kupującym nie udało się pokonać tej przeszkody. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót