Poranna odprawa (14.09.2021)

07:58 14 września 2021
  • Na pakietach w Azji obserwujemy wzrosty. Indeksy z regionu próbują nadrobić wzrosty osiągnięte w trakcie wczorajszej sesji europejskiej i amerykańskiej. Najlepiej radzi sobie Kospi zyskują ponad 1%. Indeksy z Chin notowane są niżej

  • Kontrakty futures na europejskiej indeksy wskazują na nieco wyższe otwarcie sesji europejskiej. Kontrakty na indeksy z Wall Street notowane są płasko w stosunku do wczorajszych cen zamknięcia

  • Prezes RBA Lowe powiedział, że australijski bank centralny najprawdopodobniej zakończy program luzowania ilościowego w 2022 roku. Lowe powiedział również, że nie rozumie czemu rynek oczekuje podwyżek stóp w 2022 i 2023 roku

  • Sytuacja na rynku kryptowalut uspokoiła się po wczorajszych popołudniowych zawirowaniach. Kryptowaluty mocno zyskały po tym jak Litecoin poinformował, że Walmart zacznie przyjmować płatności w tej kryptowalucie. Doniesienia te okazały się jednak fake newsem, a wzrosty zostały szybko wymazane

  • Sztorm Nicholas został podniesiony do rangi huraganu. Oczekuje się, że dotrze on do Teksasu w najbliższych godzinach

  • Przedstawiciel USA ds. Handlu Tai rozmawiała z Ministrem Handlu Korei Południowej Yeo. Tematem rozmów były problemy na rynku półprzewodników oraz odporność łańcuchów dostaw

  • Japońska produkcja przemysłowa spadła w lipcu o 1,5% m/m - zgodnie z oczekiwaniami

  • Metale szlachetne i metale przemysłowe notowane są niżej, podczas gdy na rynku ropy i surowców rolnych obserwujemy wzrosty

  • EUR i GBP są najmocniejszymi z głównych walut, a najsłabiej radzi sobie AUD

AUDUSD traci po przemówieniu prezesa RBA Lowe. Para testuje strefę wsparcia przy 0,7340. W przypadku przebicia się poniżej tej przeszkody kolejnym celem dla sprzedających będzie ostatni lokalny dołek (0,7100). Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót