Poranna odprawa (15.09.2021)

08:01 15 września 2021
  • Indeksy azjatyckie notowane są niżej po publikacji rozczarowujących danych z Chin. Jednym z niewielu indeksów z regionu, który jest w stanie wypracować dziś niewielki wzrost jest Kospi

  • Miesięczne dane z Chin okazały się rozczarowaniem. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,5% r/r (ocz. 7,2% r/r), produkcja przemysłowa była o 5,3% r/r wyższa (ocz. 5,8% r/r), a inwestycje w ośrodkach miejskich wzrosły o 8,9% r/r (ocz. 9,2% r/r)

  • Kontrakty futures na europejskie i amerykańskie indeksy notowane są płasko w stosunku do wczorajszych cen zamknięcia z rynku kasowego

  • Według japońskiej straży przybrzeżnej Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne w kierunku Morza Japońskiego

  • Hyundai zawiesi produkcję pomiędzy 15, a 17 września z powodu deficytu półprzewodników

  • Zamówienie na maszyny w japońskie gospodarce wzrosły o 0,9% m/m (ocz. 3,0% m/m)

  • Raport API wskazał na spadek zapasów ropy o 5,44 miliona baryłek (ocz. -3,8 mb)

  • Nastroje na rynku surowców są mieszane. Metale szlachetne tracą, ropa i metale przemysłowe zyskują, a surowce rolne notowane są mieszanie

  • CAD i JPY są dziś najmocniejszymi wśród głównych walut, a NZD i CHF radzą sobie najsłabiej

Pomimo publikacji słabszych od oczekiwań danych o zamówieniach na maszyny, japońska waluta notowana jest wyżej, a USDJPY pokonuje linię trendu spadkowego. Najbliższe wsparcie znajduje się przy 109,30. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót