Poranna odprawa (16.10.2020)

06:47 16 października 2020
  • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję niżej, jednak z dala od dziennych dołków. S&P 500 stracił 0,15%, Nasdaq spadł 0,47%, a Dow Jones zamknął się 0,07% niżej. Russell 2000 zyskał 0,98%

  • Niedźwiedzie dominują na rynkach azjatyckich. Nikkei traci 0,3%, S&P/ASX 200 notowany jest 0,5% niżej, a Kospi spada 1%. Indeksy z Chin notowane są mieszanie

  • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na wyższe otwarcie sesji europejskiej

  • Wczoraj odnotowano blisko 400 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Liczba zgonów przekroczyła 1,1 miliona, a łączna liczba przypadków 39,1 miliona. 29,3 miliona osób pokonało chorobę

  • Jak donosi Financial Times, badania przeprowadzone przez WHO stwierdziły, że lek Remdesivir nie ma wpływu na śmiertelność Covid-19

  • Mnuchin powiedział, że Trump przekona Republikanów w Senacie do poparcia pakietu wsparcia, jeśli on osiągnie porozumienie z Pelosi

  • Premier Holandii Rutte powiedział, że Wielka Brytania musi zrobić więcej jeśli chce podpisać umowę handlową z UE. Merkel powiedziała, że rozmowy posunęły się do przodu, ale część różnic pozostała

  • Jak donoszą australijskie media, Chiny poprosiły krajowe firmy o zaprzestanie zakupów australijskiej bawełny

  • U niektórych Demokratów pracujących przy kampanii Biden wykryto koronawirusa. Sam Joe Biden, jak i Kamala Harris, otrzymali negatywne wyniki testów

  • EUR i JPY są najmocniejszymi z głównych walut, podczas gdy AUD i NZD radzą sobie najsłabiej. Waluty EM tracą w stosunku do dolara

Wczoraj odnotowano nowy rekord dziennych zakażeń - blisko 400 tysięcy. Źródło: worldometers, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót