Poranna odprawa (20.11.2020)

07:36 20 listopada 2020
• Indeksy w USA zakończyły czwartkową sesję wyżej. Dow Jones wzrósł o 0,2%, S&P 500 zyskał 0,4%, a Nasdaq dodał 0,9%
• Na rynkach azjatyckich dominują dziś mieszane nastroje. Nikkei stracił 0,42%, Kospi wzrósł o 0,07%, a Hang Seng zyskał 0,38%. S&P/ ASX 200 spadł o 0,12%. Kontrakty terminowe Dax wskazują na niższe otwarcie europejskiej sesji
• Stany Zjednoczone zgłosiły w czwartek rekordową dzienną liczbę 185 000 nowych przypadków COVID-19
• Przywódca mniejszości demokratycznej w Senacie USA Chuck Schumer poinformował, iż przywódca większości republikańskiej Mitch McConnell zgodził się na wznowienie rozmów dotyczących pakietu stymulacyjnego, ponieważ liczba przypadków COVID-19 nadal rośnie.
• Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin powiedział w czwartek, że nie przedłuży kilku programów pożyczek awaryjnych ustanowionych przez Rezerwą Federalną w celu wsparcia gospodarki spustoszonej przez kryzys COVID-19 (programy te wygasną 31 grudnia). Mnuchin dodał, że zwraca się do FED o zwrot do Skarbu Państwa niewykorzystanych środków, które Kongres przeznaczył na obsługę tych programów.
• Ludowy Bank Chin pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie siódmy miesiąc z rzędu podczas listopadowego fixingu. Pierwotna stopa procentowa kredytu rocznego (LPR) pozostała na niezmienionym poziomie 3,85% po dwóch obniżkach w tym roku, podczas gdy pięcioletnia pozostała na poziomie 4,65%
• Oczekuje się, że Pfizer złoży dziś wniosek do FDA o zatwierdzeni szczepionki na COVID-19
• Premier Japonii Yoshihide Suga powiedział w czwartek, że Japonia jest w stanie najwyższej gotowości, podczas gdy Tokio wprowadziło najwyższy, czwarty poziom zagrożenia epidemicznego.
• Sprzedaż detaliczna w Australii wzrosła o 1,6% w ujęeciu miesięcznym w październiku, znacznie powyżej konsensusu rynkowego  0,3% oraz po 1,1% spadku odnotowanym miesiąc wcześniej, jak pokazały wstępne wyniki.
• AUD i NZD są liderami wśród głównych walut, podczas gdy USD i JPY pozostają najbardziej w tyle
Wczoraj zgłoszono 647 719 nowych przypadków koronawirusa, co jest drugim największym dobowym przyrostem infekcji od początku pandemii. Źródło: worldometers, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót