Poranna odprawa (21.01.2022)

09:23 21 stycznia 2022
  • Indeksy z Wall Street próbowały odrobić część ostatnich strat na początku wczorajszej sesji, jednak nastroje szybko uległy pogorszeniu. S&P 500 stracił 1,10%, Dow Jones spadł 0,89%, a Nasdaq zamknął się 1,30% niżej. Russell 2000 stracił 1,88%

  • Słabość obserwowaliśmy również na parkietach w Azji. Nikkei stracił 0,9%, S&P/ASX 200 spadł prawie 2,3%, a Kospi zamknął się 1% niżej. Indeksy z Chin traciły

  • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na niższe otwarcie sesji europejskiej

  • Awersja do ryzyka i ryzykownych aktywów, jak akcje czy kryptowaluty, wspierana jest przez rosnące rentowności w USA

  • Sekretarz Skarbu USA Yellen powiedziała, że inflacja zwolni w tym roku, jeśli pandemia będzie pod kontrolą

  • Dyplomaci z USA i Rosji spotkają się dziś w Genewie. Tematem rozmów będzie sytuacja na Ukrainie

  • Bazowa inflacja CPI w Japonii utrzymała się w grudniu na poziomie 0,5% r/r (ocz. 0,6% r/r)

  • Akcje Netflixa spadł około 20% w handlu posesyjnym. Spółka opublikowała rozczarowujące dane za IV kw. 2021 roku i rozczarowujące prognozy na I kw. 2022 roku. Słabość wynika ze wzrostu konkurencji wśród platform streamingowych

  • Metale szlachetn notowane są niżej. WTI i Brent tracą ponad 1,5%

  • Kryptowaluty zanurkowały w godzinach nocnych, a Bitcoin spadł poniżej 40 000 USD

Indeksy kontynuują spadki, jednak tym razem silna przecena dotyka również kryptowalut. Bitcoin stracił blisko 6% w ciągu ostatniej doby i spadł poniżej 40 000 USD, a Ethereum spadło blisko 7%. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót