Poranna odprawa (23.02.2021)

07:55 23 lutego 2021
  • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszy handel niżej. S&P 500 stracił 0,77%, Nasdaq spadł 2,46%, a Russell 2000 zakończyły dzień 0,69% niżej. Dow Jones zyskał 0,09%

  • W Azji obserwowaliśmy głównie wzrosty. Zyskiwały indeksy z Chin i Australii. Spadki zanotowano w Korei Południowej. Sesja w Japonii nie odbyła się z powodu święta

  • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na wyższe otwarcie sesji europejskiej

  • Japonia rozważa zniesienie stanu wyjątkowego w okolicach Tokio. O zniesienie ograniczeń poprosiły również Osaka, Hyogo i Kioto

  • Władze Australii potwierdziły, że tymczasowe narzędzie wsparcia rynku pracy wygasną z końcem marca

  • Morgan Stanley prognozuje szczyt na rynku ropy w III kw. 2021 roku z ceną baryłki ropy Brent na poziomie 70 USD

  • Łączna liczba zgonów spowodowanych koronawirusem w USA przekroczyła pół miliona

  • Bitcoin tracił w trakcie sesji azjatyckiej notując dzienne minimum w okolicach 48 500 USD. Kryptowaluta odrobiła część strat i ponownie notowana jest powyżej 50 000 USD

  • Ropa zyskuje - Brent notowany jest powyżej 65 USD za baryłke. Złoto notuje niewielkie wzrosty, a pozostałe metale szlachetne tracą

  • CAD i EUR są najmocniejszymi z głównych walut, a NZD i JPY radzą sobie najsłabiej

Od drugiej połowy stycznia widać wyraźną poprawę i spadek liczby zgonów spowodowanych koronawirusem. Źródło: worldometers, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót