Poranna odprawa (23.09.2022)

08:05 23 września 2022
 • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję niżej. Była to trzecia sesja spadkowa dla indeksu S&P 500 z rzędu. S&P 500 stracił 0,84%, Dow Jones spadł 0,35%, a Nasdaq zakończył sesję 1,37% niżej. Russell 2000 spadł 2,26%

 • Indeksy z Azji i Pacyfiku zaliczyły dziś silne spadki. S&P/ASX 200 stracił 2%, Kospi spadł 1,8%, a indeksy z Chin notowane nawet 0,9% niżej

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na mniej więcej otwarcie sesji europejskiej

 • Przedstawiciel Departament Stanu USA oświadczył, że negocjacje z Iranem dotarły do ściany, a niezrozumiała postawa Iranu blokuje dalsze postępy

 • Jak donosi AFP, referenda w okupowanych terytoriach Ukrainy rozpoczęły się dziś zgodnie z planem

 • Nomura obniżyła prognozę wzrostu PKB Chin na 2023 rok z 5,1 do 4,3%

 • Wstępny indeks PMI dla australijskiego przemysłu wzrósł we wrześniu z 53,8 do 53,9. Indeks dla sektora usług wzrósł z 50,2 do 50,4

 • Wzrosty obserwujemy na całym rynku kryptowalutym. Bitcoin zyskuje 1%, Ethereum notowane jest blisko 3% wyżej, a Ripple rośnie ponad 12%

 • Ropa notowana jest niżej - Brent cofa się poniżej 90 USD za baryłkę

 • Metale szlachetne nie doświadczają większych zmian - złoto i srebro notowane są płasko, a platyna traci 0,1%

 • JPY i USD są najmocniejszymi z głównych walut, a AUD i NZD radzą sobie najsłabiej

Spadki na indeksie S&P 500 (US500) są kontynuowane wraz z dalszym wzrostem amerykańskich rentowności. Indeks cofnął się na nowe 2-miesięczne dołki i testuje strefę wsparcia przy 3 750 pkt. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót