Otwórz konto Otwórz demo

Porozumienie niepewne, totalna wyprzedaż na giełdach

20:21 6 grudnia 2018

Z pewnością nie mamy dzisiaj do czynienia z pozytywnym wydźwiękiem na rynkach finansowych, pomimo tzw. Mikołajek, które mogłyby być brane przez inwestorów jako dobry moment na rozpoczęcie rajdu Św. Mikołaja. Niemniej na giełdach obserwowaliśmy dzisiaj totalną wyprzedaż, która związana była z napięciami na linii Chiny-USA oraz po mieszanym wydźwięku danych z USA, które wysyłają sygnał ostrzegawczy przed potencjalną recesją. Spadki zawierały się dzisiaj w zakresie 1-3%. 

Łatwo nie mieli również dzisiaj inwestorzy z rynku ropy naftowej. Nie doszło dzisiaj do osiągnięcia porozumienia o cięciu, choć spekuluje sie na temat cięcia produkcji o 1 mln brk. Z drugiej strony Al-Falih z Arabii Saudyjskiej nie brzmiał dzisiaj zbytnio optymistycznie. Z kolei minister ds. energii z Rosji, Aleksander Novak wyruszył dzisiaj z powrotem do Moskwy, aby ustalić kontrybucję w porozumieniu ze strony Rosji, co powinno pozytywnie nastawiać inwestorów przed jutrzejszym dniem. Warto wskazać, że mieliśmy dzisiaj do czynienia z ogromnym spadkiem zapasów na rynku. 

Dolar dzisiaj był raczej wyprzedawany, co mogło być powiązane ze słabymi nastrojami wobec Chin oraz jednocześnie mieszanymi danmi. Dodatkowo warto wspomnieć o sygnale ostrzegawczym w postaci wypłaszczającej się krzywej dochodowości. Jutro w trakcie sesji azjatyckiej ważne wypowiedzi Williamsa oraz Powella. Dzisiaj widać również było umocnienie funta, który zyskiwał po doniesieniach dotyczących możliwego drugiego referendum. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót