Przegląd rynku kryptowalut

18:59 26 sierpnia 2021

Kryptowaluty rozpoczęły ten tydzień bardzo dobrze, a główne wirtualne waluty próbowały przedłużyć ostatni rajd cenowy. Bitcoin był w stanie przebić się powyżej 50 000 USD po raz pierwszy od maja, jednak kupujący nie zdołali utrzymać tempa wzrostu i rozpoczęła się korekta spadkowa. Ostatnie ruchy korekcyjne wydają się być uzasadnione, biorąc pod uwagę, że cena Bitcoina wzrosła o ponad 70% od minimów z lipca, podczas gdy cena Ethereum prawie się podwoiła. Pojawia się pytanie, czy będzie to jedyna lekka korekta, która ostatecznie doprowadzi do kolejnego ruchu w górę i ataku na historyczne szczyty, czy może jest to jednak początek większego ruchu w dół i kontynuacji bessy rozpoczętej w maju. Od strony fundamentalnej najnowsze dane wspierają kupujących. Około 6% podaży Bitcoina w obiegu zostało zgromadzone przez zarządzających aktywami oraz firmy chcące trzymać oszczędności w kryptowalucie, sygnalizując coraz większą popularność i instytucjonalną adopcję aktywów kryptograficznych. Niedawno Citigroup ogłosiło, że przygotowuje się do rozpoczęcia oferowania kontraktów futures na Bitcoina, w oczekiwaniu na zatwierdzenie przez organy regulacyjne w Wielkiej Brytanii otwarcie biura handlowego, co tylko potwierdza rosnące zainteresowanie kryptowalutami ze strony największych instytucji finansowych.

Kolejnym znakiem rynku byka jest rosnąca ilość zarządzanych aktywów, która wyniosła 57,3 mld USD - poziom niespotykany od połowy maja. W zeszłym tygodniu inwestorzy instytucjonalni odnotowali napływ 21 milionów dolarów, po sześciu tygodniach wypływów z rzędu.

Fundusze kryptowalutowe odnotowały pierwsze napływy od sześciu tygodni, co może świadczyć o poprawie nastrojów wśród inwestorów. Źródło: Coinshares

Z drugiej strony, utrzymujące się obawy regulacyjne wydają się powstrzymywać mocniejszy ruch w górę. Wielu inwestorów obawia się, że inne kraje pójdą w ślady chińskiego rządu (który spowodował niedawną wyprzedaż) i wprowadzą niekorzystne regulacje na rynku kryptowalut.

Przyjrzyjmy się teraz niektórym kluczowym rynkom krypto

Cena Bitcoina nie utrzymała się powyżej psychologicznego poziomu 50 000 USD i spadła poniżej długoterminowej linii trendu wzrostowego. Jeśli obecny sentyment się utrzyma, korekta w dół może pogłębić się w kierunku silnego obszaru wsparcia w okolicach 45 000 $, który zbiega się z dolnym limitem struktury 1:1 i wcześniejszymi reakcjami cen. Dopiero przekroczenie 50 000 USD zaprzeczyłoby scenariuszowi korekcyjnemu i utorowało drogę do testu obszaru swingu 55 000 USD.

Bitcoin, interwał H4. Źródło: xStation5

Cena Ethereum wzrosła o 36% od początku sierpnia, jednak kupującym nie udało się przebić powyżej poziomu oporu 3 345 USD, który zbiega się ze zniesieniem 61,8 ostatniej dużej fali spadkowej. Obecnie cena zbliża się do istotnego wsparcia na 3000$, które jest oznaczone dolnym limitem struktury 1:1, zniesieniem 50%, dolnym limitem formacji klina rozszerzającego się i EMA 100. W przypadku wybicia wsparcia, ruch w dół w kierunku obszaru 2700 $ może znajdować się w kartach.

Interwał H4. Źródło: xStation5

Ripple – patrząc na interwał H4 widać, że potencjalna korekta ABC narasta po silnym ruchu w górę w ostatnim czasie. Dodatkowo cena przebiła się poniżej dolnej granicy formacji trójkąta. W przypadku pogłębienia obecnej korekty spadkowej najbliższe wsparcie znajduje się na 1,0300 i jest oznaczone wcześniejszymi reakcjami cenowymi. Jednak w przypadku większego spadku, kolejne ważne wsparcie znajduje się na poziomie 0,9200, gdzie leży potencjalna geometria rynku. Poziom ten zbiega się również z długoterminową linią trendu wzrostowego i 200 SMA (czerwona linia). Z drugiej strony, jeśli kupującym uda się odzyskać kontrolę, ruch w górę może przyspieszyć w kierunku ostatnich maksimów na 1,3300.

Interwał H4. Źródło: xStation5

Przypominamy również o naszej wcześniejszej wiadomości dotyczącej obniżeniu spreadów na rynku kryptowalut!

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót