Przegląd surowcowy - Ropa, soja, cukier, pallad (30.03.2021)

12:52 30 marca 2021

Ropa:

 • Odblokowanie Kanału Sueskiego dodało presję spadkową na ceny, choć ropa odbija ostatecznie podczas wczorajszej sesji
 • Arabia Saudyjska chce przedłużenia obecnych cięć produkcji, co może się spotkać z dużym sprzeciwem ze strony Rosji
 • Warto pamiętać, że obecnie nawet 3 mln baryłek na dzień deficytu wspierany jest przez cięcie z Arabii Saudyjskiej, która w sumie tnie nawet 1,5 mln baryłek na dzień wobec swojej normalnej produkcji
 • W najbliższy czwartek ma zostać podjęta decyzja o tym, czy kontynuować dobrowolne cięcie produkcji na poziomie 1 mln brk na dzień
 • Na razie brak zagrożenia powrotu produkcji ze strony Iranu

Po ostatnim odbiciu cenowym z okolic 60 dolarów za baryłkę ropa ponownie znajduje się w ważnym miejscu. Potencjalnie OPEC+ może zdecydować się na przynajmniej częściowe przywrócenie produkcji, co może doprowadzić do lekkiego zejścia cenowego przynajmniej w okolice poziomu 63 dolarów za baryłkę. Odbicie z tego miejsca może doprowadzić do wyznaczenia formacji oRGR. Z drugiej strony zejścia w okolice 60 dolarów może wyznaczyć podwójny dołek. Struktura overbalance została ostatnio utrzymana. Źródło: xStation5

Soja:

 • Ogromny spadek zapasów w Stanach Zjednoczonych związany ze wzrostem zapotrzebowania lokalnie oraz wzrostu importu z Chin
 • Dalszy wzrost importu z Chin może doprowadzić do totalnej destrukcji zapasów w Stanach Zjednoczonych, które obecnie znajdują się na ekstremalnych minimach
 • Zapasy końcowe w USA pozostają na ekstremalnie niskim poziomie, z kolei zapasy do konsumpcji znajdują się już w okolicach zaledwie 5%!

Sytuacja fundamentalna w Stanach Zjednoczonych wskazuje, że ceny mogą dalej rosnąć, co jest związane z ograniczoną podażą surowca. Źródło: Bloomberg, USDA, XTB

Jak widać prognozy Bloomberga wskazują na dalsze spadki wskaźników zapasów do konsumpcji na całym świecie w przypadku kukurydzy oraz soi. Oznacza to, że supercykl na tych surowcach mógł się jeszcze nie skończyć. Źródło: Bloomberg

Soja może zaliczyć pierwszy miesięczny spadek od maja zeszłego roku. Widać, że pozycjonowanie zaczyna cofać się z ekstremalnie wysokiego poziomu. W 2011 roku korekta po osiągnięciu podobnego pozycjonowania oraz historycznych szczytów wyniosła od poziomu 1800 centów za buszel do 1350 centów za buszel. Źródło: xStation5

Cukier:

 • Cena spada wobec ostatniej korekty na rynku ropy naftowej
 • Jest to powiązane z tym, że tańsza ropa oznacza mniejsze zapotrzebowanie na biopaliwa, co z kolei zwiększa podaż cukru do konsumpcji
 • Cukier znajduje się poniżej kluczowego wsparcia, niemniej sezonowość sugeruje potencjalnie odbicie cenowe w maju
 • Jest to powiązane z dostawami surowców w Brazylii, gdyż porty są zajęte przez dostawy soi, co ogranicza potencjał eksportu cukru do innych krajów
 • W maju mają miejsce największe dostawy cukru – teoretycznie, jeśli nie będzie żadnych problemów z dostawami, ani pogodą, istnieje możliwość głębszych spadków
 • Dodatkowo ostatni silny wzrost soi oraz tani real, konkurencyjność soi brazylijskiej na światowych rynkach mocno wzrosła, co może być wykorzystywane przez farmerów do przestawiania się na soję

Cena cukru reaguje negatywnie na ostatnie spadki cen ropy naftowej. Dodatkowo real brazylijski wciąż jest bardzo tani, co powoduje, że producenci nie mają powodów do ograniczania eksportu. Pozycjonowanie jest bardzo płaskie, ale przypomina to z 2016 roku, kiedy zawiązał się lokalny szczyt na surowcu. Niemniej potencjalnie odbicie mogłoby nastąpić w maju, kiedy w grę wchodzą problemy dotyczące dostaw. Źródło: xStation5

Pallad:

 • Po ostatnim rajdzie Pallad zalicza ogromną korektę z 2700 do 2500 dolarów za uncję
 • Poziom 2500 jest kluczowym poziomem wsparcia, patrząc na konsolidację trwającą pół roku
 • Pallad doświadczał długoterminowych konsolidacji, obecna może być podobna do tego, co działo się w 2013 roku
 • Platyna jest wciąż tańszą alternatywą dla palladu, co może być kluczowym czynnikiem w ograniczeniu dalszego wzrostu popytu na pallad

Ostatnie zachowanie cen palladu może przypominać to, co działo się dokładnie rok temu. Z drugiej strony sytuacja fundamentalna wydaje się wspierać utrzymanie wysokich cen. Źródło: xStation5

W 2021 roku Nornickiel wskazywał na zbilansowanie się podaży i popytu na pallad. Z drugiej strony w tym roku wystąpiły podtopienia kopalni, które mogą ograniczyć produkcję w tej spółce o 15-20%. Nornickiel to największy producent palladu na świecie. Wciąż możliwe są również problemy produkcyjne w RPA, podobnie jak było w zeszłym roku (nie tylko ze względu na koronawirusa, ale przede wszystkim ze względu na problemy z dostawami energii). Źródło: Nornickel

 

__________________________________________________________________

Bezpłatna Konferencja Investing Day już dziś!

Oglądaj na żywo
Sala A

 

Sala B

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót