Przegląd surowcowy - Ropa, srebro, miedź, cukier (04.05.2021)

11:16 4 maja 2021

Ropa:

 • OPEC+ nie zmienił swojej rekomendacji dotyczącej produkcji ropy w najbliższych 3 miesiącach
 • Goldman Sachs widzi poziom 80 dolarów za baryłkę dla ropy Brent w bieżącej fazie wzrostów
 • Podobnie jak w przypadku innych surowców kluczowym czynnikiem może być zachowanie dolara.
 • Poziom 70 dolarów za baryłkę to kluczowy opór związany z lokalnymi szczytami z 2019 roku. Jednocześnie w okolicach 77 dolarów za baryłkę zbiega się długoterminowa linia trendu spadkowego oraz górne ograniczenie wzrostowego kanału trendowego

Ropa reaguje z opóźnieniem na umocnienie dolara. Na ten moment EURUSD utrzymuje się powyżej 1.20. Przełamanie tego poziomu mogłoby jednak pokrzyżować plany byków na atak poziomu 70 dolarów za baryłkę. Źródło: xStation5

Zapasy w USA przy 5 letniej średniej, choć wywyższonej przez wysokie poziomy z zeszłego roku. Widać, że sezonowo mamy do czynienia ze stabilizacją zapasów w okresie do połowy czerwca. Jeśli zapasy będą jednak spadać, będzie to bardzo pozytywny sygnał dla cen. Źródło: Bloomberg

Srebro:

 • Australijska mennica Perth Mint wskazuje na rosnący popyt na monety na srebro. Spółka wskazuje, że popyt na 1 uncyjne monety przekracza możliwości produkcyjne
 • Perth Mint wskazuje, że sprzedać w kwietniu wzrosła do niemal 1,8 milionów uncji srebra, co jest wynikiem 12,4% lepszym niż miesiąc temu, ale wciąż gorszym o 15% niż rok temu
 • W kwietniu tego roku srebro zyskało ok. 6%, co jest do tej pory najlepszym miesiącem dla tego metalu w tym roku
 • Perth Mint jednocześnie wskazuje na ograniczony popyt na produkty inwestycyjne ze złota
 • Potencjalny oRGR jako formacja kontynuacji trendu wzrostowego, linia szyi w okolicach 26.80. Możliwy opór w okolicach poziomu 27.00 USD za uncję. Zasięg formacji wskazuje na 29,65 USD czyli okolice szczytów sierpnia 2020 oraz stycznia 2021 roku
 • Commerzbank oczekuje, że w najbliższym czasie zauważymy ponowny napływ środków do funduszy ETF, co może pobudzić ceny złota oraz srebra dow iększej zmienności
 • Commerzbank oczekuje poziomu 2000 USD za złoto na koniec roku, co przy stosunku cen złota do srebra na poziomie 65-60 dawałoby wycenę srebra na poziomie ok. 30-33 dolarów za uncję
 • Bank Światowy widzi wzrost cen w tym roku na poziomie 22%. Do tej pory metal zyskał w tym roku zaledwie 2,0%, choć jest to lepszy wynik niż złoto, które straciło niemal 6%.

Srebro potencjalnie przebija linię szyi z zakresem do 29,65 USD za uncję. Źródło: xStation5

ETFy na srebro wciąż są „na plusie” w tym roku. Niemniej na ten moment wciąż nie widać jeszcze punktu odbicia. W zeszłym roku popyt z funduszy był kluczowy dla cen. Źródło: Bloomberg

Miedź:

 • Zapasy na najważniejszych giełdach na świecie ponownie zaczęły spadać. Zapasy miedzi spadają głównie na LME
 • W najnowszym raporcie dotyczącym rynku surowców Bank Światowy widzi wzrost cen metali na poziomie 30% oraz korektę w 2022 roku
 • Ceny kolejny raz atakują okolice poziomu 10 tys. dolarów za tonę. Problemem może być mocniejszy dolar w ostatnim czasie
 • Marcowe umocnienie dolara doprowadziło do niemal 1000 dolarowej korekty na miedzi

Możliwe rozpoczęcie okresu cyklicznego spadku zapasów. W takim przypadku ceny mogą być dalej wspierdane i potencjalnie osiągnąć historyczne szczyty. Ważny jest jednak popyt z Chin, który będzie determinował zachowanie zapasów lokalnie. Źródło: Bloomberg

Cukier:

 • Maj jest sezonowo dobrym miesiącem dla cukru ze względu na „wąskie gardło” w brazylijskich portach
 • Obecny okres może być w szczególności trudny pod względem eksportu, ze względu na wzmożony eksport soi oraz kukurydzy do Chin
 • Dodatkowo wysokie ceny ropy powodują zwiększenie zapotrzebowania na etanol, co ogranicza potencjalny surowiec do produkcji cukru
 • Najnowsze szacunki wskazują, że spadek przetwórstwa trzciny cukrowej na cukier w Brazylii mogą spaść o blisko 30% w porównaniu do poprzedniego sezonu
 • Wiele krajów zamierza zwiększać ilość etanolu w mieszance paliwowej. Do 2025 roku w Indiach z obecnych 5-6% zwiększy się nawet do 20%
 • Dodatkowo w Indiach planuje się produkcję etanolu bezpośrednio z cukru, co ma ograniczyć nadmierne zapasy w tym kraju, ale jednocześnie może spowodować
 • Pozycjonowanie przypmina 2016/2017 rok

Obecnie obserwujemy wyraźne odbicie pozycji długich na cukrze, od początku bieżącego kwartału. Jednocześnie widać, że od ponad 2 kwartałów pozycjonowanie krótkie jest ekstremalnie niskie, podobnie jak w 2016 oraz 2017 rku. Warto obserwować zachowanie sprzedających i jednoczesne zachowanie cen. Jeśli cena nie przebije ostatniego lokalnego szczytu, możliwe podobne zachowanie jak w 2017 roku. Źródło: Bloomberg

Z drugiej strony fundamenty wydają się być całkiem dobre, przynajmniej krótkoterminowo. Sezonowość (choć budowana głównie jednym bardzo dobrym rokiem) sugeruje wzrosty w okresie letnim. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót