Przegląd surowcowy - Ropa, srebro, soja, aluminium (04.02.20)

14:45 4 lutego 2020

Ropa:

 • Ropa spada poniżej 50 USD za baryłkę (WTI) oraz 55 USD za baryłkę (Brent) wobec oczekiwań spadku popytu w Chinach
 • Oczekuje się, że popyt w Chinach spadł już o 1 mln brk na dzień, natomiast w krótkim terminie może obniżyć się nawet o 3 mln brk na dzień (20% całego popyti)
 • Chiny w porozumieniu handlowym zobowiązały się do praktycznego zdublowania importu produktów energetycznych z USA do 18 mld USD w 2020 roku w porównaniu do 2017 roku
 • Wzrost importu ropy z USA mógłby nastąpić w momencie opanowania sytuacji z wirusem
 • Z drugiej strony ostatnia sytuacja po względem spreadu nie wróży najlepiej eksportowi ropy ze Stanów Zjednoczonych

Znaczny spadek spreadu między benchmarkami nie wróży niczego dobrego dla amerykańskiego eksportu. Źródło: Bloomberg

Mimo wszystko może wydawać się, że większość negatywnych informacji jest już wyceniona w ropie. Cena odbija z okolic 50 USD za baryłkę, choć zeszła nieznacznie poniżej kluczowe strefy popytowej powiązanej z lokalnymi dołkami z 2019 roku. Kolejne ważne wsparcie związane jest ze zniesieniem 123.6 w okolicach 48 USD za baryłkę. Źródło: xStation5

Srebro:

 • Srebro pozostaje relatywnie nisko pomimo obaw o spowolnienie wzrostu gospodarczego w związku z epidemią koronawirusa
 • Dalsze problemy w Chinach mogą doprowadzić do spadku popytu na miedź
 • Produkcja srebra w 70% zależy od wydobycia takich metali jak miedź, lit czy cynk
 • Popyt inwestycyjny na miedź w końcówce 2019 roku był słaby, ale dalsze obawy o wzrost gospodarczy oraz słabość dolara mogą doprowadzić do podobnego wystrzału jak w zeszłym roku
 • W zeszłym roku ETFy skupiły ok. 80 mln uncji
 • Pozycjonowanie na srebro pozostaje na ekstremalnie wysokim poziomie, co może być potencjalnym zagrożeniem dla rajdu cenowego

Produkcja srebra jest zlokalizowana głównie w Ameryce Południowej w związku z wydobyciem metali przemysłowych. Źródło: CPM Group, GoldSilver

Srebro pod względem pozycjonowania może wydawać się wykupione. Z drugiej strony po kilku miesiącach spadków widać wzrost zainteresowania srebrem ze strony ETFów. Źródło: Bloomberg

Srebro znajduje się relatywnie nisko w porównaniu do złota, patrząc na zachowanie cen od początku roku. Za srebrem przemawia jednak możliwa słabość dolara, problemy podażowe oraz ostatnie odbicie popytu inwestycyjnego. Źródło: xStation5

Soja

 • Porozumienie handlowe i tak nie dawało dużych nadziei dla wyraźnego odbicia eksportu soi w USA
 • Epidemia koronawirusa może zmniejszyć szanse na wzrost eksportu w pierwszej połowie roku
 • Eksport do Chin z USA poniżej 5 letniej średniej, inspekcje soi gotowej do eksportu wyższe od oczekiwań
 • Ilość długich pozycji na rynku soi pozostaje wciąż bardzo niska

Eksport soi do Chin gorzej niż 5 letnia średnia, wobec sezonowo dosyć aktywnego początku roku. Obecnie jednak Chiny importować powinny głównie z krajów Ameryki Południowej. Źródło: Bloomberg

Liczba pozycji długich pozostaje ekstremalnie niska, co może dawać nadzieję na pojawienie się kontrariańskiego sygnału kupna. Z drugiej strony zmienność pozycji netto jest bardzo podobna do samej zmienności cenowej. Źródło: Bloomberg

Aluminium:

 • Tymczasowo zamknięta produkcja z Brazylii oraz Chin w 2019 roku ma powrócić na rynek
 • Nowe moce produkcyjne z Rosji nakładają presję na ceny w ostatnim czasie
 • Dodatkowo oczekiwania spowolnienia gospodarczego w Chinach powodują obawy o stan popytu w pierwszej połowie bieżącego roku
 • Capital Economics oczekuje jednak wyraźnego odbicia popytu na koniec bieżącego roku
 • Norsk Hydro, Alcoa oraz Rio Tinto rozważają ciecia produkcji aluminium wobec niskich cen
 • Eksport półproduktów z Chin doprowadzić do presji na spadek cen aluminium na całym świecie – wpływ koronawirusa może ostatecznie doprowadzić do pojawienia się presji wzrostowej
 • Bazowy scenariusz zakłada jednak utrzymanie sporej nadpodaży na rynku, co może ograniczyć próby odbicia

Cena aluminium testuje ważne wsparcie związane z lokalnymi dołkami z zeszłego roku oraz zniesieniem 78.6. W przypadku zejścia niżej kolejne wsparcia to 1600 oraz 1500 USD za tonę. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót