Przegląd surowcowy – Ropa, złoto (07.01.2022)

12:54 7 stycznia 2022

Ropa:

 • Zawirowania podażowe w Kazachstanie i Libii zostały opanowane
 • Arabia Saudyjska zmniejsza ceny eksportowe dla Azji o 1-1,3 USD na baryłce
 • Obniżenie cen może oznaczać, że dodatkowa podaż, ze strony OPEC+ może nie znajdować chętnych przy wygórowanych cenach
 • Omicron wciąż stanowi duże ryzyko dla popytu na ropę, ale w Azji sytuacja pozostaje na razie stabilna, w porównaniu do krajów z Europy oraz Ameryki Północnej
 • Jednocześnie jednak pojawiły się obawy, iż tylko Arabia Saudyjska (oraz być może Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie) są w stanie stale co miesiąc zwiększać produkcję
 • Rosja utrzymała produkcję bez zmian w grudniu, pomimo podniesienia limitu produkcyjnego zgodnie z porozumieniem OPEC+. Może to oznaczać, że Rosja też ma problemy z przywracaniem produkcji
 • Goldman Sachs pozostaje nastawiony bardzo pozytywnie na rynek surowców, wskazując na super hossę, która zaczęła się w 2020/2021. „Super hossa potrwa od kilku lat do nawet dekady, nawet pomimo wzrostu stóp procentowych”
 • Pozycje inwestycyjne na rynku surowców pozostają nisko, co może być pewnym sygnałem kontrariańskim (wskazującym dopiero na początek hossy)
 • Zdaniem Goldman Sachs, jedynymi krajami, które są w stanie produkować więcej ropy niż w styczniu 2020 roku jest Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. To wskazuje, że rynek ropy jest niedoinwestowany
 • GS wskazywał na 85 USD dla Brent w Q1 2022, ale z perspektywą przywrócenia produkcji z Iranu, co na ten moment jest mało prawdopodobne

Zapasy ropy w USA kończą rok poniżej 5 letnich minimów dla danego okresu. Źródło: Bloomberg

Dynamika wzrostu produkcji w OPEC zmniejsza się. Jedynie dwa kraje w kartelu mają wyższy potencjał produkcyjny niż przed pandemią, co może oznaczać, że produkcja nie powróci w okolice 30 mln brk na dzień w tym roku! Źródło: Bloomberg

Złoto:

 • Rentowności w USA są na najwyższym poziomie od marca
 • Minutes FOMC wskazuje, że zmiany w polityce monetarnej w USA mogą być szybsze i gwałtowniejsze
 • Minutes sugeruje, że Fed przyznaje, iż rozpoczął normalizację polityki monetarnej zbyt późno
 • Mocny rynek pracy w USA, który charakteryzuje się niską stopą bezrobocia oraz małą ilością nowych bezrobotnych daje podstawy do skupienia się na realizacji celu stabilności cenowej
 • Złoto szykuje się do największego tygodniowego spadku od listopada
 • Warto jednak pamiętać, że pierwsza podwyżka w cyklu w przeszłości była punktem zwrotnym dla złota
 • Rezerwy złota w bankach centralnych w listopadzie spadły pierwszy raz od 11 miesięcy (-21,2 tony). Złoto sprzedawał Uzbekistan, Turcja, Rosja i Kirgistan. Złoto kupowały za to banki centralne z Kazachstanu, Polski, Indii oraz Irlandii.
 • World Gold Council wskazuje jednak, że banki centralne pozostały kupującymi netto w 2021 roku. Nie jest to jednak tak mocny rok jak 2020.

Fundusze ETF pozostały mało aktywne w ostatnich tygodniach, chociaż nowy rok rozpoczęty jest pozytywnie. Aktywność po stronie spekulantów na kontraktach również pozostaje ograniczona. Źródło: Bloomberg

Złoto testuje kluczowy punkt wsparcia przy 1790 USD za uncję. Rentowności wskazują jednak na zdecydowanie niższe poziomy. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót