Przegląd surowcowy - Srebro, AUDUSD, Ropa, Gaz ziemny (15.12.2020)

13:03 15 grudnia 2020

Srebro:

 • Srebro znajduje się w konsolidacji, między strefą 22,00-22,80 oraz 25,5 USD za uncję i obecnie zachowuje się nieco lepiej niż złoto, które pozostaje w spadkowym kanale trendowym
 • Fed oraz dolar kluczowy w perspektywach dla srebra. Przyszły rok powinien być jednak pozytywny – Fed dostarczy luzowania, dolar będzie tańszy
 • Sezonowość jest po stronie metali szlachetnych. Srebro powinno drożeć przynajmniej do 3 tygodnia stycznia. Najlepiej powinno radzić sobie w ostatnim tygodniu grudnia.
 • Ostatni kwartał tego roku pod względem popytu ze strony ETFów, będzie bardzo płaski, ale zdecydowanie lepszy niż ten sam kwartał rok wcześniej.
 • Pozycjonowanie jest również płaskie, nie można mówić o wykupieniu srebra (tutaj inwestorzy mogą czekać na jakiś konkretny sygnał)
 • Metale przemysłowe rosną, co może dalej dawać sygnał do spadku stosunku złoto/srebro. Obecnie stosunek jest wciąż poniżej długoterminowej średniej

EURUSD będzie wciąż ważnym wyznacznikiem dla srebra. Źródło: xStation5

Popyt ze strony ETFów w tym kwartale będzie bardzo niski, ale wciąż lepszy niż ostatni kwartał zeszłego roku, kiedy to fundusze pozbywały się srebra. Źródło: Bloomberg

Stosunek cen złota do srebra znajduje się powyżej wieloletniej średniej (odwrócona os). Drożejące metale przemysłowe mogą dawać sygnał dla srebra, które może mieć w przyszłym roku więcej miejsca do wzrostów. Źródło: Bloomberg

AUDUSD i rudy żelaza

 • Dolar australijski w stosunku do dolara amerykańskiego pozostaje relatywnie mocny, ale wciąż są to niskie poziomy patrząc na zachowanie Aussiego podczas poprzedniego kryzysu finansowego
 • Jeśli hossa na metalach przemysłowych utrzyma się, możliwy będzie powrót AUDUSD w okolice poziomu 0,80 czyli ostatnich lokalnych szczytów z 2017/2018 roku
 • Rudy żelaza znajdują się na najwyższych poziomach od początku dekady. Chiny boją się aż tak wysokich poziomów.
 • Zdaniem Chin tak wysokie poziomy cenowe są nieuzasadnione przez fundamenty. Zapasy rud żelaza w Chinach nie są bardzo niskie, w porównaniu np. do zapasów miedzi. Produkcja stali kontynuuje jednak silny wzrost, wraz z produkcją innych metali rafinowanych jak aluminium czy również miedź
 • Zapasy rud żelaza znalazły się niedawno na najwyższych poziomach od połowy 2019 roku. Z drugiej strony w połowie tego roku zapasy rudy były najniższe od 2016 roku
 • Prognozy wskazują, że Chiny mogą liczyć w przyszłym roku na wzrost PKB na poziomie nawet 9%, co da wsparcie nie tylko surowcom, ale również powiązanym gospodarkom jak Australia
 • Niemniej czynnikami ostrzegawczymi dla Aussiego jest RBA, który daje szanse na dalsze luzowanie oraz słabe stosunki między Australią oraz Chinami. Wciąż jednak Chiny nie nałożyły ceł na rudy żelaza

Rudy żelaza znajdują się na najwyższych poziomach cenowych od 2011 roku. Źródło: Bloomberg

Zapasy rud nie są jednak bardzo niskie, choć w tym roku sięgnęły wieloletnich minimów. Chiny nie mogą sobie pozwolić na brak zakupów rudy z Australii. Źródło: Bloomberg

Jak pokazuje historia, droga do wzrostów dla Aussiego może być otwarta. Źródło: xStation5

Ropa:

 • Dalsze zamknięcia gospodarek mogą działać negatywnie na ropę w krótkim terminie
 • W przypadku pełnej dyscypliny ze strony OPEC, bazując na wyliczeniach Bloomberga możliwy jest implikowany spadek zapasów ropy (choć zdecydowanie mniejszy niż byłoby w przypadku utrzymania całego cięcia 7,7 mln brk na dzień)
 • Brent ma teraz problemy z wyjściem powyżej zniesienia 61.8 całej fali spadkowej rozpoczętej na przełomie 2019 oraz 2020 roku. Kolejna silna strefa oporu znajduje się jeszcze poniżej poziomu 60 USD za baryłkę, tuż przed zniesieniem 78.6
 • Wyłamanie z obecnego trendu wzrostowego może skutkować silniejszą falą spadkową, ale poprawa globalnej sytuacji w przyszłym roku powinna doprowadzić do utrzymania trendu wzrostowego

Bloomberg oczekuje spadku zapasów w pierwszym kwartale przyszłego roku. Źródło: Bloomberg

Obecnie cena ma problem z wyjściem powyżej zniesienia 61.8. Restrykcje, które obecnie są nakładane mogą prowadzić do zmniejszenia się popytu w krótkim terminie. Ewentualna korekta nie powinna być jednak duża i maksymalnie sięgnąć dolnego ograniczenia dużego kanału wzrostowego. Źródło: xStation5

Gaz ziemny:

 • Cena konsoliduje się po ostatnim odbiciu w okolicach poziomu 2,65 za kontrakt
 • Prognozy w USA są raczej mieszane, wskazują na niższe temperatury obecnie oraz wyższe w kolejnych tygodniach, co powinno wspierać ideę sezonowego cofnięcia cenowego
 • Najbliższe 3 kontrakty niewiele różnią się cenowo, krzywa wypłaszczyła się wcześniej niż oczekiwano, co obrazuje zmniejszone zapotrzebowanie na gaz w obecnym czasie
 • Z drugiej strony ceny gazu LNG wyraźnie rosną

Gaz znajduje się w ważnym miejscu. Jeżeli opór w postaci zniesienia 38.2, poziomu 2,65 oraz linii szyi formacji RGR zostanie utrzymany, można oczekiwać kontynuacji sezonowości. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót