Przegląd surowcowy - Złoto, miedź, ropa, soja (24.08.2021)

11:15 24 sierpnia 2021

Złoto:

 • Złoto w 2 tygodnie odbija o ponad 100 dolarów na jednej uncji, przebijając się przez poziom 1800 dolarów za uncję oraz powyżej 50 sesyjnej średniej
 • Goldman Sachs wskazuje, że do dalszych wzrostów na złocie potrzeba znacznie słabszego dolara oraz ożywienia rynków azjatyckich
 • Ostatnia prognoza Goldman Sachs dla złota mówiła o 2 tys. na koniec tego roku
 • Dalsze perspektywy dla złota będą zależały od kierunku, który Fed może obrać po sympozjum ekonomicznym w Jackson Hole. Ostatnie nastroje, powiązane z dużym ryzykiem 4 fali koronawirusa wskazują na utrzymanie obecnego poziomu wsparcia dla gospodarki
 • Złoto na 2000 USD wymagałoby EURUSD w okolicach przynajmniej 1,20
 • Co ciekawe, pomimo zmniejszenia presji na umocnienie dolara oraz wzrost rentowności, ETFy wyprzedają wyraźnie złoto w ostatnich dniach. Spekulanci z kolei zwiększają ilość pozycji netto

ETFy wyprzedają złoto. Na kontraktach mamy jednak odbicie pozycjonowania. Źródło: Bloomberg

Jeśli złoto utrzyma się powyżej 1800 USD za uncję oraz 50 sesyjnej średniej, kolejnym celem byków będą okolice 1833 USD za uncję. Wciąż spora dywergencja z EURUSD. Źródło: xStation5

Miedź:

 • Miedź redukuje ryzyko realizacji formacji technicznej RGR – próba powrotu powyżej linii szyi
 • Aluminium notowane jest w okolicach wieloletnich szczytów – wskazuje, że miedź może być obecnie wyprzedana
 • W Chinach pojawiły się nadzieje na stymulacje niektórych sektorów ze strony rządu, głównie z nastawieniem na infrastrukturę, nieruchomości oraz produkcję. To może zwiększyć popyt na metale

Zapasy miedzi na świecie stabilizują się (żółta linia). Zapasy w Chinach w dalszym ciągu spadają. Źródło: Bloomberg

Cena powraca powyżej linii szyi potencjalnej formacji RGR. Powrót powyżej linii wzrostowej głównego trendu da szanse na „dogonienie” innych metali, np. aluminium. Źródło: xStation5

Ropa:

 • Ropa była wyprzedawana ze względu na dwa czynniki – oczekiwania dotyczące słabości ze strony Chin, co było potwierdzone poprzez zmniejszanie się importu w ostatnich miesiącach czy również sprzedaż zapasów strategicznych w celu zmniejszenia presji cenowej
 • Drugim czynnikiem był mocny amerykański dolar, którego siła wzięła się z oczekiwania zmiany perspektywy polityki monetarnej w USA. Siła obu tych czynników ulega znacznemu zmniejszeniu w ostatnich dniach.
 • Dane dotyczące mobilności w Chinach pokazują wzrost aktywności, co pomimo restrykcji może oznaczać odbicie popytu na paliwa
 • Ropa Brent odrabia w ciągu dwóch sesji niemal wszystkie straty z zeszłego tygodnia i przymierza się do ataku poziomu 70 dolarów za baryłkę
 • UBS oczekuje ropy Brent na poziomie 75 dolarów za baryłkę do końca tego roku
 • Zapasy ropy ponownie zaczynają spadać, ale w połowie września powinniśmy zauważyć sezonowy dołek

Zapasy ropy ponownie są niżej, ale w połowie września widać sezonowy dołek. Źródło: Bloomberg

Brent odrabia niemal wszystkie straty z zeszłego tygodnia. Sezonowość wskazuje na możliwe odbicie w pierwsyzm tygodniu września, a następnie w połowie października. Źródło: xStation5

Soja:

 • Ostatnie gorsze perspektywy rynków azjatyckich spowodowały niepewność dotyczącą siły eksportu ze Stanów Zjednoczonych
 • Słabość reala brazylijskiego zwiększa również konkurencyjność tamtejszych dostaw
 • Dodatkowo silnie potrzebny deszcz w rejonie upraw soi oraz kukurydzy poprawia perspektywy produkcyjne na kilka tygodni przed rozpoczęciem zbiorów
 • Dodatkowo soja oraz kukurydza były wyprzedawane ze względu na to, że EPA (Amerykańska agencja ds. ochrony środowiska) zamierza zmniejszyć rekomendacje dla mieszanek paliw do końca 2021 (wpływ tej rekomendacji na popyt będzie jednak ograniczony ze względu na to, że do końca roku pozostało jedynie kilka miesięcy)
 • Pomimo ostatnich deszczy, dane z USA pokazały pogorszenie się jakości upraw soi oraz kukurydzy

Sezonowość wskazuje, że możemy doświadczyć dołka w cenach soi. Jest to powiązane z tym, że we wrześniu zaczyna się kolejny sezon sprzedażowy soi oraz kukurydzy. Chiny wciąż wykazują duży popyt. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót