Puls GPW: Budimex mocno w górę, Orange przy kluczowym wsparciu

16:00 22 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Indeksy w Polsce na niewielkim plusie
  • Orange odrabia straty po porannych spadkach
  • Budimex rośnie poand 2,5%

Indeksy GPW mają za sobą udaną końcówkę tygodnia. Podczas poniedziałkowej sesji nastroje również są pozytywne, zmienność jest jednak bardzo niska. Po godzinie 15:00 indeks WIG20 znajduje się na 0,14%, podobnie jak WIG30, który zyskuje dziś 0,15%. Nieco większy ruch w górę możemy obserwować na indeksie WIG (+0,2%). Z kolei sWIG80 rośnie 0,28%, a mWIG40 notuje +0,5%. Jeżeli chodzi o sytuację techniczną na instrumencie W20, istnieje spora szansa na wybicie górą. Kurs znajduje się bardzo blisko poziomów maksymalnych z 1 lipca. Obecna tendencja wskazuje więc na możliwy ruch w kierunku strefy oporowej przy 2355 pkt. Tak długo jak cena znajduje się powyżej poziomu 2300 pkt, bardziej prawdopodobny jest scenariusz wzrsotowy.W20 z szansą na ruch w kierunku strefy oporowej przy 2355 pkt. Źródło: xStation5

Budimex rośnie ponad 2,5%

Jeżeli chodzi o poszczególne spółki. Warto zwrócić dziś uwagę na Budimex SA (BDX.PL), która rośnie ponad 2,5%. Dzieki solidnym wzrostom jest to jedna z lepiej radzących sobie spółek na polskim parkiecie. Patrząc na sytuację techniczną, ostatnio doszło do obrony kluczowego wsparcia. Mowa tutaj o dolnym ograniczeniu układu Overbalance, czyli największej korekty na ostatnim ruchu wzrostowym. Po teście poziomu 123 zł (dolne ograniczenie układu 1:1), kurs ruszył mocno w górę. Aktualnie cena utrzymuje się również powyżej strefy wsparcia przy 131,5 zł, ten poziom wynika z wcześniejszej reakcji ceny z grudnia 2018 oraz marca 2019 roku. Przebicie linii poprowadzonej po ostatnich lokalnych szczytach, powinno się przyczynić do wystąpienie momentum wzrostowego. Tak długo jak cena znajduje się powyższej strefy zaznaczonej kolorem żółtym, istnieje szansa na ruch w górę. Budimex broni kluczowego wsparcia. Źródło: xStation5

Orange odrabia straty po porannych spadkach

Drugą spółką która zasługuje dziś na uwagę jest Orange Polska. Zamknięcie dzisiejszej sesji będzie tutaj kluczowe. W piątek bronione było bardzo ważne wsparcie, a dziś rynek rozpoczął sesję od spadków. Aktualnie obserwujemy co prawda cofnięcie, niemniej sesja musi się zamknąć powyżej wsparcia, aby mówić o sygnale wzrostowym. Wsparcie o którym mowa wynika z dolnego ograniczenia układu 1:1. W momencie pisania analizy, cena znajduje się nieznacznie powyżej 6,25 zł, ale do końca sesji zostało jeszcze trochę czasu. Zamknięcie powyżej, będzie szasną dla kupujacych na powstrzymanie ostatnio obserwowanych spadków. Kierunek wzrostowy zostanie jednak potwierdzony dopiero w momencie powrotu powyższej strefy zaznaczonej kolorem żółtym (6,45zł).

Orange Polska (OPL.PL) z szasną na wzrostyy, spółka broni kluczowego wsparcia. 

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót