Puls GPW: Niedźwiedzie nastroje na rynku akcji

14:49 13 sierpnia 2019

Podsumowanie:

  • W20 kontynuuje spadki
  • Orange traci ponad 3%
  • CD Projekt wraca powyżej 220 zł za akcję

Od początku tygodnia nastroje na europejskich parkietach nie są najlepsze. Pomimo całkiem dobrego otwarcia w poniedziałek, ostatecznie sesja w Europie zakończyła się dla większości indeksów pod kreską. Dużo większe spadki widać dziś. Jeszcze przed otwarciem sesji w USA niemiecki indeks DAX traci blisko 1%, francuski CAC 40 znajduje się 0,5% na minusie, a FTSE 100 zniżkuje o 0,6%. Jeśli chodzi o GPW sytuacja wygląda podobnie. Indeks 20-stu największych spółek traci 0,88%, a WIG 30 notuje - 0,75%. Sytuacja nie wygląda najlepiej.

Wyniki spółek z indeksu WIG 20 przed godziną 15:30. Źródło: Bloomberg

Techniczne spojrzenie na W20

Patrząc na wykres W20, rynek kontynuuje wyprzedaż. Po wybiciu wsparcia przy zniesieniu 127,2% droga do kolejnego zniesienia Fibonacciego jest otwarta. Biorąc pod uwagę niezbyt dobre nastroje na światowych parkietach, ruch w dół może być kontynuowany. Do kluczowego wsparcia brakuje już niespełna 40 punktów. Mowa tutaj o poziomie 2055 pkt, gdzie wypadają dołki z 2018 roku. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na równość odcinków spadkowych, które zostały zaznaczone żółtymi prostokątami. Poziom nie powinien być obojętny dla kupujących.

Źródło: xStation5

Orange traci ponad 3%

Jeśli chodzi o poszczególne spółki, przyjrzyjmy się notowaniom Orange Polska SA (OPL.PL), która traci dziś ponad 3%. Spółka podała dziś że wprowadziła zmiany w planie taryfowym usługi Flex (jest to najtańszy pakiet, który uprzednio kosztował 31 zł i dawał pakiet 6 GB internetu, teraz kosztuje 6 zł mniej i daje 15 GB). Jednak jak możemy przeczytać w serwisie Bloomberg, analitycy uważają, że posunięcie Orange może przyczynić się do obniżek cen przez inne firmy telekomunikacyjne, stąd negatywna reakcja. Patrząc na wykres, cena testuje dolne ograniczenie bardzo szerokiego układu geometrycznego, gdzie może uaktywnić się popyt. Jednak dopiero w momencie wybicia poziomu 6,22 zł, tendencja wzrostowa zostanie zanegowana. Wtedy też byłaby szansa na ruch w kierunku 5,8 zł. Niemniej z oceną sytuacji trzeba zaczekać do końca sesji, jest to na pewno dobre miejsce do odbicia. Kierunek wzrostowy zostanie natomiast potwierdzony w momencie wyjścia powyżej 6,45 zł. 

Źródło: xStation5

CD Projekt wraca powyżej 220 zł za akcję

Oczywiście nie wszystkie spółki znajdują się pod kreską. CD Projekt (CDR.PL) próbuje wracać do wzrostów po chwilowej przecenie, z jaką mieliśmy do czynienia na początku ubiegłego tygodnia. W godzinach popołudniowych spółka zyskuje blisko 1%. Cena znajduje się powyżej bariery przy 220 zł, co może skutkować dalszą zwyżką. W ostatnim czasie dynamika jest mniejsza, jednak korekty zatrzymywały się przy 77-okresowej średniej SMA, dlatego dopóki rynek znajduje się powyżej, nie ma powodów do obaw. Co prawda ostatnio kurs miał problem z pokonaniem poziomu 232 zł, dlatego czas możliwe jest też wyznaczenia formacji podwójnego szczytu, niemniej aby mówić o spadkach, rynek musiałby pokonać wspominaną średnią, a nastąpienie wybić dołem strefę przy 200 zł za jedną akcję. Warto także zwrócić uwagę na układ geometryczny 1:1, od dłuższego czasu struktura Overbalance powstrzymuje większą przecenę na spółce. Aktualnie wsparcie wynikające z geometrii wypada w okolicach poziomu 205 zł. Podsumowując, dopiero powrót ceny poniżej poziomu 200 zł mógłby doprowadzić do bardziej nerwowych ruchów na spółce.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót