Otwórz konto Otwórz demo

Puls GPW - Polnord chce zaprezentować nową strategię w połowie roku

15:30 10 stycznia 2019

Podsumowanie:

  • Minister energii Krzysztof Tchórzewski wyklucza możliwość angażowania się JSW (JSW.PL) w aktywa energetyczne.

  • Polnord (PND.PL) rozpoczyna prace nad nową strategią. Skupi się na marży, a nie na wolumenie.

  • KNF według “Pulsu Biznesu” nałożyć karę na Alior Bank (ALR.PL) za misseling oraz naruszenie procedur przy sprzedaży funduszy W Investment.

Dzisiejsza sesja przebiega w korekcyjnej atmosferze w segmencie blue chipów. Po niższym otwarciu WIG20 (W20) odrabia jednak straty. W mairę stabilnie trzymają się indeksy małych i średnich spółek, które utrzymują się w okolicach poziomu odniesienia. Najsłabszą branżą jest sektor odzieżowy, a najlepiej radzą sobie spółki chemiczne.

Zestawienie komponenów indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg.

Tchórzewski dementuje plotki na temat JSW

Minister energii Krzysztof Tchórzewski zdementował wczorajsze plotki na temat potencjalnego zaangażowanie się Funduszu Stabilizacyjnego JSW (JSW.PL) w aktywa energetyczne jest niemożliwe. Powiedział on, że zatwierdzona przez Radę Nadzorczą spółki polityka wyklucza inwestowanie w instrumenty udziałowe i pożyczki. Dzisiaj trwa spotkanie RN, na którym mogą zapaść kolejne zmiany w zarządzie, a dokładnie odwołanie obecnego prezesa Daniela Ozona. W związku z tym związkowcy rozpoczęli dzisiaj strajk w obronie prezesa. Na koniec warto wspomnieć o tym, że Robert Ostrowski pełniący funkcję zastępcy prezesa ds. ekonomicznych zrezygował z pełnienia funkcji członka zarządu JSW ze skutkiem na dzień 28 lutego 2019 roku.

JSW po raz kolejny testuje wsparcie w rejonie 65 złotych. Źródło: xStation5.

Polnord z nowymi celami

Spółka zamierza wkrótce wybrać nowego doradcę biznesowego do przeglądu opcji strategicznych i znalezienia nowego inwestora, jednak jego główny akcjonariusz Hapaneta Holdings wyraził sprzeciw wobec działań zarządu. Hapaneta zapowiedział, że nie zamierza sprzedać akcji spółki. Polnord ma w połowie roku zaprezentować nową strategię Grupy. Zarząd zamierza skupić się na generowaniu wysokich marż, a nie na dużym wolumenie, w związku z tym będzie poszukiwał nowych projektów o wysokiej stopie zwrotu. Z ostatnich danych sprzedażowych wynika, że Polnord (PND.PL) w ostatnim kwartale 2018 roku zakontraktował 83 lokale (w porównaniu do 355 szt. w 4 kwartale 2017 roku) oraz przekazał klientom 359 mieszkań (w porównaniu do 574 szt. przed rokiem)

KNF bada sprawę Alioru

Wśród blue chipów najmocniej tracą dzisiaj walory Alior Bank. Wszystko za sprawą artykułu jaki ukazał się w “Pulsie Biznesu”, który wskazuje na to, że Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć gigantyczną karę na Alior Bank w związku z nieprawidłowościami, jakich Bank dopuścił się przy sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy zamkniętych W Investments. Biuro Maklerskie Alior Banku odpowiadało za dystrybucję ⅔ wszystkich certyfikatów W Investments. Według informacji prasowych kara dla depozytariusza W Investments, którym był Raiffeisen Bank wyniosła aż 55 milionów złotych. W sprawie W Investments pokrzywdzonych jest prawie 2 tysiące osób, które nie mogą odzyskać zainwestowanych środków o wartości 0,5 miliarda złotych.

Informacje z rynku:

  • KGHM (KGH.PL) według danych Ministerstwa Finansów w listopadzie 2018 roku zapłacił 134,7 mln złotych podatku od wydobycia kopalin

  • Spółka Baltic Power, która należy do PKN Orlen (PKN.PL) rozpoczyna badania środowiskowe oraz pomiary warunków wietrzności na obszarze posiadanej koncesji na morską farmę wiatrową na Bałtyku.

  • Wartość aktywów pod zarządzaniem Altus TFI (ALI.PL) spadła o 22% m/m w grudniu do 5,16 mld złotych.

  • Prezes Dom Development (DOM.PL) wskazuje w wywiadzie dla “Pulsu Biznesu” na kurczące się banki ziemi i trudności w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych opóźniły realizację nowych inwestycji, w szczególności w Warszawie, co powoduje ograniczenie oferty rynkowej i wzrost cen.

  • Opłata za prowadzenie rachunków PPK dla instytucji ma być iloczynem 0,18 złotego i liczby rachunków.

  • Orange Polska (OPL.PL) podał, że złożył do sądu odwołanie w związku z nałożeniem na grupę przez UKE kary 11 mln złotych.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)
 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót