PULS GPW: Polski rynek rozpoczyna tydzień wzrostami

11:29 27 maja 2024
 • 1 kwartał 2024 r. przyniósł spadek przychodów przedsiębiorstw niefinansowych.
 • PKP Cargo z najwyższą kwartalną stratą netto od 2016 r. 
 • Comarch poprawia rentowność r/r, jednak raportuje gorsze wyniki od prognoz. 
 • Ailleron raportuje lekkie pogorszenie wyników r/r. 

Po mocnych odbiciach z piątkowej sesji na amerykańskiej giełdzie polski rynek rozpoczyna tydzień w pozytywnych nastrojach. Szeroki indeks WIG zyskuje dziś 0,27%. Najwyższe wzrosty notują dziś energetyka (+1,71%), usługi telekomunikacyjne (+0,58%) oraz sektor finansowy (+0,54%). Wzrosty w sektorze finansowym prowadzą przede wszystkim banki, których indeks WIG-Banki rośnie dziś o ponad 0,8%. Straty widzimy natomiast w sektorze dóbr konsumpcyjnych (-0,57%). 

Indeks największych polskich spółek WIG20 rośnie dziś o 0,37%, a wzrostom przewodzi przede wszystkim Cyfrowy Polsat, który po komunikacie o przeznaczeniu całego zysku netto za 2023 r. na kapitał zapasowy w celu polepszenia sytuacji finansowej rośnie dziś o 2,7%. Straty z poprzedniego tygodnia stara się odrobić Orlen z 1,7% wzrostami. Realizację zysków widzimy na akcjach Pepco Group, które spada dziś o ponad 3%. Dalsze spadki kontynuuje JSW, która dzis traci prawie 2% i tym samym zbliża się do poziomu oporu z połowy kwietnia. Jeżeli przebije poziom 29,5 zł, to tym samym osiągnie najniższy poziom kursu od końcówki 2020 r. 

GUS podał dziś raport za 1Q24 dotyczący przychodów przedsiębiorstw niefinansowych. Wyniki badanych firm okazały się wyraźnie niższe od poprzedniego roku. Przychody ogółem spadły o 6,2% r/r, a koszty były niższe o 4,5%. Niższa dynamika spadku kosztów uzyskania przychodów od spadku samych przychodów sprawia, że w ogólnym rozrachunku rentowności przedsiębiorstw niefinansowych w 1Q24 spadły w ujęciu r/r. Wynik finansowy firm ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 47,9 mld zł i był o 33% niższy niż w analogicznym okresie w 2023 r. Wyniki finansowe z pozostałej działalności operacyjnej też zanotowały spadek i wyniosły 3,3 mld zł, co oznacza poziom o 3,1 mld zł niższy niż rok wcześniej. Pozytywnym akcentem jest za to zmniejszenie straty na operacjach finansowych do -4,3 mld zł (z -5,3 mld zł rok wcześniej). 

Rozbicie indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P. 

Na wykresie w interwale 1-dniowym kontrakt na indeks WIG20 (W20) przebił w trakcie piątkowej sesji korytarz trendu wzrostowego trwający od połowy kwietnia. Mimo to spadki zatrzymały się na linii wsparcia na poziomie 2520,2 pkt, którą wyznaczają szczyty z lutego i marca. Tym samym możemy wnioskować o potencjalnym utrzymaniu się tendencji wzrostowych i przy udanym przebiciu poziomu 2550 pkt. spodziewać się powrotów do kanału wzrostowego. Jeżeli jednak nie uda się to kontraktowi inwestorzy powinni obserwować poziom 2520 pkt., którego przebicie utrzymanie notowań poniżej niego może spowodować powrót do trendu bocznego widocznego w 1 kwartale tego roku. Źródło: xStation 

Wiadomości ze spółek: 

 • PKP Cargo (PKP.PL) zaraportowało swoje wyniki za 1 kwartał 2024 r. Spółka zanotowała spadek przychodów zarówno w segmencie podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa (-35% r/r), jak i w segmencie Pozostali (-19% r/r). Spółka jednocześnie odnotowała wzrost kosztów, spowodowane przede wszystkim przez inflacyjną presję na wzrosty wynagrodzeń. W efekcie spółka po raz pierwszy od 2Q22 powróciła do straty na poziomie operacyjnym. Obecne otoczenie rynkowe oraz stan spółki wymusza na zarządzie podjęcie działań optymalizacyjnych m.in. poprzez zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, skierowanie części pracowników na nieświadczenie pracy oraz zakończenie umów generujących koszty. Wyniki za 1 kwartał były zgodne z prognozami spółki, tym samym nie widać na kursie mocnych reakcji po ich publikacji. Notowania na samym początku sesji spadły o ponad 2%, jednak teraz straty zostały już odrobione. 

WYNIKI ZA 1Q24 

 • Przychody: 1,19  mld zł (-25% r/r) 
 • Strata ze sprzedaży: -82,3 mln zł (wobec 172,9 mln zł zysku rok wcześniej)
 • Wynik EBITDA: 122,4 mln zł (-66% r/r) 
 • Strata na działalności operacyjnej: -96,8 mln zł  (wobec  168 mln zł zysku rok wcześniej) 
 • Strata netto: -118,1 mln zł (wobec 104,2 mln zł zysku rok wcześniej) 
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 241,9 mln zł (-19% r/r) 
 
 • Comarch (CMR.PL) poprawił rentowność w ujęciu r/r na poziomie operacyjnym a także na poziomie wyniku EBITDA. Spółce udało się także zaraportować lekki wzrost przychodów. Mimo mocniejszych wyników od poprzedniego roku Comarch w porównaniu do konsensusu rynkowego pozytywnie zaskoczył jedynie na poziomie przychodów. Pozostałe Dane finansowe okazały się niższe niż przewidywali analitycy. W efekcie spółka traci dziś na sesji -1,7% . 

WYNIKI 1Q24

 • Przychody: 434,7 mln zł (+1,7% r/r); konsensus: 428,9 mln zł 
 • EBITDA: 52,2 mln zł (+24% r/r); konsensus: 54,3 mln zł 
 • EBIT: 27,5 mln zł (+42,7% r/r); konsensus: 32,4 mln zł 
 • Zysk netto j.d.: 22 mln zł (-4,7% r/r); konsensus: 26,2 mln zł 
 
 • Ailleron (ALL.PL) w 1Q24 odnotował lekkie pogorszenie przychodów w ujęciu r/r w 1Q24 (-3%). Na sprzedaż spółki wpływ miało umocnienie się złotego, a także odczuwalne spowolnienie popytu na usługi spółki za granicą. Segment eksportowy pozostaje dalej najważniejszy z perspektywy sprzedaży spółki, stąd jego wahania najmocniej wpływają na ogólny obraz wyników finansowych. Mimo to Ailleronowi ( po skoryg. o koszty transakcji akwizycyjnych) udało się poprawić rentowność, zarówno na poziomie operacyjnym (wzrost skoryg. EBIT o +12% r/r), co przeniosło się także na lepszą marżę zysku netto (wzrost skoryg. zysku netto o +23% r/r) . Notowania spółki rosną dziś o ok. 1,8%. 

WYNIKI 1Q24 

 • Przychody: 106,7 mln zł (-3,5% r/r); konsensus: 116 mln zł
 • EBITDA: 16,4 mln zł (+5,1% r/r); konsensus: 12,2 mln zł
 • EBIT: 10,2 mln zł (-14,4% r/r); konsensus: 8,2 mln zł
 • Skoryg. EBIT: 12,8 mln zł (+12% r/r) 
 • Zysk netto j. D.: 1,6 mln zł (-44,6% r/r); konsensus: 3,3 mln zł 
 • Skoryg. zysk netto: 10 mln zł (+23% r/r) 


 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język