Puls GPW: W20 niweluje wczorajsze wzrosty, indeks 0,5% pod kreską

16:11 14 stycznia 2020

Dzisiejsza sesja na rynku akcji w Europie rozpoczęła się od wzrostów. Niemniej kolejne godziny przyniosły dynamiczne spadki. O ile większośc europejskich parkietów zdołała do tej pory odrobić większośc porannej przeceny, tak polska giełda utrzymuje się wyraźnie pod kreską. Indeks dwudziestu największych spółek znajduje sie na 0,5% minusie. Najlepiej radzą sobie dziś JSW oraz PGE. Z kolei wczorajszy lider - Dino Polska traci ponad 4%, tym samym wydaje się, że istnieje szansa na korektę po osiągnięciu najwyższych poziomów w historii. Jeśli chodzi o globalne nastroje, inwestorzy wciąż z uwagą czekają na podpisanie fazy pierwszej umowy handlowej, do którego ma dojść już jutro. Dodatkowo należy także pamiętać o sezonie wyników na Wall Street, który również może zachęcać do zakupu akcji. 

Połowa spółek z WIG30 znajduje się we wtorek na plusie. Źródło: Bloomberg

WIG20 ma problem ze wzrostami

Patrząc na sytuację techniczną na W20, obserwujemy wyraźne cofnięcie po wczorajszych wzrostach. W poniedziałek indeks blue chipów radził sobie najlepiej w Europie, podczas gdy dziś znajduje się on na końcu stawki. Patrząc technicznie, kluczowym oporem pozostaje stefa przy poziomie 2215 pkt. Dopiero wybicie górą mogłoby się przyczynić do przyspieszenia wzrostów w kierunku 2280 pkt. Wsparciem pozostaje z kolei minimum z 8 stycznia przy 2125 pkt.

W20 interwał D1. Źródło: xStation5

Dino Polska dynamicznie cofa z historycznych maksimów

Jeśli chodzi o poszczególne spółki, przyjrzyjmy się sytuacji na Dino Polska i JSW. Zacznijmy tej, która radzi sobie dziś najgorzej. Akcje DNP.PL znalazły się wczoraj na najwyśzych poziomach w historii, sesja zakończyła się fenomenalnym wynikiem +6,11%. Niemniej inwestorzy nie cieszyli się długo z nowych rekordów, od początku dnia kurs notowania wyraźnie zniżkują, aktualnie przecena sięga ponad 4%. Ruch nie ma podłoża fundamentalnego, prawdopodobnie mamy do czynienia z realizacją zysków.  Patrząc technicznie, doszło do fałszywego wybicia szczytów z września tego roku. Dlatego też strefa przy poziomie 159 zł pozostaje kluczowym oporem. Aktualnie możliwe jest pogłębienie korekty spadkowej. Gdyby spadki przybrały na sile, należy pamiętać, że kluczowym wsparciem pozostaje strefa przy 132 zł za jedną akcję.

DNP.PL interwał D1. Źródło: xStation5

Jeśli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW.PL), we wtorek obserwujemy wzrosty na blisko 3,5%. Jednak sytuacja techniczna wciąż jest niekorzystna dla kupujących. Rynek co prawa wyhamował spadki, niemniej dopóki cena znajduje się poniżej poziomu 27,2 zł, wciąż nie ma wiarygodnego sygnału do większej korekty wzrostowej. Gdyby jednak do takiej doszło, kolejny kluczowy opór znajduje się przy 36 zł. Z kolei wsparcie może stanowić średnia SMA 50, która została w ostatnim czasie wybita górą.

JSW.PL interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót