Raport specjalny: Złoto zyskuje na konflikcie z Iranem

12:45 8 stycznia 2020

Ceny złota rosną od dłuższego czasu. Złoto drożało w minionym roku pomimo świetnych nastrojów na rynkach globalnych. Inwestorzy zdają sobie sprawę z coraz większego zaangażowania banków centrlanych w stymulowanie koniunktury i wykorzystują metale szlachetne do dywersyfikacji portfeli. Teraz doszły napięcia na Bliskim Wschodzie. Co to oznacza dla cen złota?

Złoto bezpieczną przystanią dla inwestorów

Atak Stanów Zjednoczonych na Kassima Sulejmaniego w Iraku doprowadził do powstania kolejnego silnego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Nie tylko zostały zaprzepaszczone szanse na negocjacje nowej umowy nuklearnej, ale Iran zdecydował się również na brak respektowania narzuconych limitów wzbogacania uranu czy braku prac nad bronią. Iran w odpowiedzi na atak Stanów Zjednoczonych zapowiedział „krwawą zemstę”. Na faktyczną odpowiedź nie musieliśmy czekać zbyt długo, gdyż już w połowie kolejnego tygodnia Iran zdecydował się na atak rakietowy na amerykańskie bazy w Iraku. Zdaniem Iranu miało dojść do zabicia 80 żołnierzy, natomiast pierwsze doniesienia z USA, choć wciąż niepotwierdzone, wskazują na brak ofiar w ludziach. Tak czy inaczej cena złota zareagowała kolejnymi wzrostami. Od początku całego konfliktu złoto zyskało już ok. 5% i przekroczyło kolejną ważną barierę 1600 USD za uncję. Co dalej?

 

Zachowanie cen złota w pierwszych 60 dniach od początku działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Źródło: Bloomberg, XTB

Prześledźmy zachowanie cen złota podczas poprzednich konfliktów na Bliskim Wschodzie. Obecnie cena zachowuje się bardzo podobnie dwóch okresów:  po atakach 11 września i rozpoczęciu ataku na Afganistan (czarna linia) oraz jak w trakcie I Wojny w Zatoce Perskiej, kiedy to Irak zaatakował Kuwejt. Co ciekawe, cena w trakcie II Wojny w Zatoce Perskiej zachowywała się zupełnie odmiennie. Może to mieć związek z dużym oczekiwaniem takiego ruchu przed samym atakiem. Niemniej w późniejszych dniach cena zaczęła wyraźnie rosnąć. Generalnie można zauważyć, że cena w 3 przedstawionych konfliktach wzrosła od 7 do 12%. Trzeba jednak pamiętać, że z czasem efekt reakcji na niepewność słabnie, a zaczynają dominować czynniki fundamentalne, które ostatnio były wyraźnie sprzyjające.

Złoto z silnym wsparciem fundamentów

Trend wzrostowy na rynku złota trwa już od dłuższego czasu. W ostatnich dwóch latach obserwujemy mocny wzrost zainteresowania inwestowaniem w złoto, co przekłada się m.in. na mocne zakupy złota przez fundusze ETF. Obawy o spowolnienie gospodarcze, jak i obawy od długofalowe skutki stosowania polityki ilościowej na świecie doprowadziły do tego, że banki centralne ponownie zaczęły kupować złoto. W tym roku do liderów pod względem zakupów należały takie kraje jak Turcja, Rosja, Indie, Chiny czy nawet Polska. Dalsza niepewność gospodarcza, rosnąca inflacja, spadające stopy procentowe mogą utrzymać trend inwestycyjny oraz popyt ze strony banków centralnych. W III kwartale tego roku obie te siły stanowiły ponad 50% całego światowego popytu na złoto. Z kolei 4 kwartalna średnia krocząca tych dwóch sił popytowych rośnie wyraźnie od dłuższego czasu. Co więcej, jeśli dolar zacząłby tracić na wartości, sprzyjałoby to popytowi jubilerskiemu w Azji.  

Średnia ruchoma z 4 kwartałów dla udziału inwestycji i banków centralnych w globalnym popycie na złoto. Widać silne odbicie w ostatnich dwóch latach. Biorąc pod uwagę obecne trendy makroekonomiczne oraz geopolityczne, siła tych dwóch czynników może się jeszcze znacząco zwiększyć. Źródło: Bloomberg, XTB

W ostatnich kwartałach widać zwiększony udział popytu inwestycyjnego oraz ze strony banków centralnych. Jednocześnie popyt jubilerski pozostawał uśpiony ze względu na mocnego dolara. Osłabienie tej waluty może jednak zmienić postać rzeczy. Co więcej powinno to również sprzyjać popytowi inwestycyjnemu oraz ze strony banków centralnych. Warto zauważyć, że na przełomie poprzedniej dekady udział inwestycji w popycie na złoto był jeszcze większy niż obecnie. Źródło: Bloomberg, XTB

Uwaga na skalę wykupienia rynku

Złoto posiada bardzo silne wsparcie ze strony fundamentów. Oprócz tego niepewność w stosunku do sytuacji geopolitycznej generuje dodatkowy popyt spekulacyjny. To jednak oznacza, że rynek jest mocno wykupiony i w przypadku uspokojenia sytuacji globalnej istnieje ryzyko realizacji zysków przez inwestorów krótkoterminowych. Widać to wyraźnie w pozycjonwoaniu inwestorów na rynku kontraktów. Jednak o ile fundamenty pozostaną sprzyjające, realizacja zysków może być wykorzystywana przez inwestorów z dłuższym horyzontem czasowym.

Pozycjonowanie długie, krótkie oraz netto znajduje się na ekstremalnych poziomach. Wskazuje to na wykupienie rynku złota, co w przypadku stabilizacji sytuacji geopolitycznej może doprowadzić do korekty. Taki obrót spraw może być jednocześnie okazją dla długoterminowych inwestorów. Źródło: xStation5

 

Potencjalny ruch korekcyjny może być również wspierany przez samą sytuację techniczną. Obserwujemy pełne wykonanie wybicia z formacji trójkąta oraz reakcję podażową na zniesienie 61.8 fali spadkowej z okresu 2011-2015. Z drugiej strony należy pamiętać, że jedynie stabilizacja sytuacji geopolitycznej mogłaby zapoczątkować taki ruch korekcyjny. Silne wsparcie znajduje się przy wzrostowej linii trendu powyżej 1400 USD za uncję, natomiast kolejny potencjalny opór  to okolice 1700-1740 USD za uncję. Źródło: xStation5

Michał Stajniak
Analityk Rynku Surowców XTB
michal.stajniak@xtb.pl

dr Przemysław Kwiecień CFA
Doradca Inwestycyjny nr 696
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót