Ropa oddaje wzrosty po rezygnacji Boltona, czerwono na Wall Street

18:57 10 września 2019

- Europejskie indeksy zakończyły dzień wyżej
- Spółki z Wall Street pod presja
- Prezydent Trump zwalnia Johna Boltona
- Spadki na rynku złota, cena srebra rośnie

Pomimo optymistycznych komentarzy Trumpa i Mnuchina odnoszących się do negocjacji z Chinami, na początku sesji europejskiej obserwowaliśmy mieszane nastroje. Taka sytuacja utrzymywała się przez większą część sesji. Niemniej większość indeksów ze Starego Kontynentu zdołała zamknąć się powyżej wczorajszych cen zamknięcia. Podobnego optymizmu nie obserwujemy za to na Wall Street. Po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego dominują niedźwiedzie, a wszystkie główne amerykańskie indeksy znajdują się pod kreską.

Od początku dnia wzrosty obserwowaliśmy na rynku ropy. Sytuacja uległa jednak zmianie w godzinach popołudniowych. Donald Trump poinformował o zwolnieniu Johna Boltona, doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Powodem zwolnienia miały być różnice poglądów między Boltona, a Trumpem i innymi członkami administracji. W odpowiedzi na te doniesienia ropa WTI wymazał dzienny wzrost i cofnęła się z powrotem poniżej poziomu 58 USD za baryłkę.

Pozostając w temacie rynku surowców, warto wspomnieć o dzisiejszej zastanawiającej kondycji metali szlachetnych. Zanik napięć i poprawa nastrojów wywołała spadki na rynku kruszców w ostatnich dniach. Te spadki były dziś kontynuowane, ale jedynie na rynku złota. Cena srebra utrzymuje się powyżej poziomu 18 USD za uncję odnotowując około 0,5% wzrost.

Opublikowane dziś dane z Wielkiej Brytanii okazały się lepsze od oczekiwań. Stopa bezrobocia spadła, a płace wzrosły bardziej niż oczekiwano. Niemniej funt nie doświadcza dziś tak mocnych wzrostów jak w poprzednich dniach. Dolar kanadyjski jest najmocniejszą walutą z koszyka G10 po publikacji lepszych od oczekiwań danych z rynku mieszkaniowego. Z kolei najsłabiej radzą sobie waluty skandynawskie  - korona szwedzka i norweska.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót