馃洟Ropa WTI zyskuje niemal 5%

13:33 3 pa藕dziernika 2022

OPEC+ planuje mocne ci臋cie produkcji, najwi臋ksze od pocz膮tku pandemii

Na rynku pojawi艂y si臋 informacje, 偶e na najbli偶szym posiedzeniu 5 pa藕dziernika OPEC+ mo偶e zdecydowa膰 si臋 na bardzo mocne ci臋cie produkcji. Ci臋cie produkcji mog艂oby przekroczy膰 1 mln brk na dzie艅 i nie uwzgl臋dnia膰 "dobrowolnego" ograniczenia produkcji wzgl臋dem celu. Oznacza艂oby to, 偶e kraje kt贸re produkuj膮 mniej ni偶 mog膮 i tak musia艂yby ograniczy膰 jeszcze mocniej produkcj臋 zgodnie z nowym za艂o偶eniem. Wczesniej w mediach pojawi艂y si臋 informacje, 偶e ci臋cie mia艂oby wynosi膰 0,5-1,0 mln brk na dzie艅. Warto te偶 wspomnie膰, 偶e przed gigantycznym ci臋ciem w trakcie pandemii, ci臋cia ze strony OPEC zazwyczaj zawiera艂y si臋 w 1-2 mln brk na dzie艅.聽

Ropa WTI zyskuje dzisiaj niemal 5% i przebija si臋 przez lokalne szczyty z ko艅ca wrze艣nia, czym mo偶e narusza膰 struktur臋 ni偶szych do艂k贸w i szczyt贸w. Kolejny cel dla ropy mo偶e znajdowa膰 si臋 w okolicach poziomu 85 USD za bary艂k臋, gdzie znajduje si臋 g贸rny limit struktury 1:1.聽

殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t