Rozmowy handlowe i Brexit tematami numer jeden w końcówce tygodnia

18:56 11 października 2019

W trakcie ostatniej sesji giełdowej tygodnia na światowych rynkach dominował optymizm. Złożyły się na to dwa wydarzenia: rzekomy postęp w rozmowach amerykańsko-chińskich oraz przełom w sprawie Brexitu. Na dziś nie zaplanowano zbyt dużo odczytów danych, jednak opublikowany raport z kanadyjskiego rynku pracy za wrzesień okazał się znacznie lepszy od oczekiwań, co doprowadziło do umocnienia się dolara kanadyjskiego. 

Rozmowy handlowe

Negocjatorzy z Chin i Stanów Zjednoczonych kontynuują rozmowy handlowe w Waszyngtonie. Wczorajsze i dzisiejsze wypowiedzi Donalda Trumpa sugerują, że negocjacje przebiegają “bardzo dobrze”. W jego wypowiedziach nie było co prawda żadnych konkretów, ale mimo to giełdy korzystają na optymizmie i pną się w górę. Indeksy cofnęły się z dziennych szczytów po informacjach mówiących, że od postępu w rozmowach będzie zależało czy opublikują listę “niewiarygodnych, amerykańskich spółek”. Obecnie inwestorzy czekają na spotkanie Donalda Trumpa z wicepremierem Chin, Liu He, które ma odbyć się o godzinie 20:45 czasu polskiego.

Brexit

Na rynku funta drugi dzień z rzędu obserwujemy bardzo silne wzrosty. Poprawa sentymentu wobec brytyjskiej waluty nastąpiła po wczorajszym spotkaniu Borisa Johnsona i Leo Varadkara. Politycy stwierdzili, że mogą mieć alternatywę dla rozwiązania kwestii irlandzkiej granicy. Dziś w optymistycznym tonie wypowiadali się również przedstawiciele UE i zapowiedzieli, że w najbliższych dniach negocjacje będą prowadzone bardziej intensywnie. GBP zyskuje dziś blisko 2% w stosunku do USD.

Dane z Kanady i USA lepsze od oczekiwań

W dzisiejszym kalendarzu znalazły się dwa ważne odczyty - raport z kanadyjskiego rynku pracy i indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan. Dane z Kanady okazały znacznie lepsze od oczekiwań - wzrost zatrudnienia był wyższy niż prognozowano i był w całości napędzany przez wzrost “pełnych etatów”. W rezultacie CAD jest dziś drugą najmocniejszą walutą w koszyku G10 (lepiej radzi sobie tylko funt). Również dane z USA wypadły lepiej od oczekiwań. Pomimo oczekiwanego spadku, indeks Michigan wzrósł w październiku. Niemniej długoterminowe oczekiwania inflacyjne spadły na rekordowo niski poziom 2,2%.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót