Rynek pracy w Nowej Zelandii rozczarowuje

09:36 7 lutego 2019

Podsumowanie:

  • Kiwi traci po słabszym raporcie z rynku pracy
  • Jerome Powell twierdzi, że gospodarka znajduje się w dobrym miejscu
  • Rząd Wielkiej Brytanii ostrzega, że może nie być w stanie zawrzeć umów handlowych z większością krajów spoza UE do 29 marca

Dolar nowozelandzki na kolanach

W obserwacji porannych ruchów na rynku walutowym można z łatwością zauważyć słabość dolara nowozelandzkiego, który traci do dolara ponad 0,4%. Jest to konsekwencja słabego raportu z rynku pracy. Należy jednak dostrzec, że słabsze dane z ostatniego kwartału 2018 roku pojawiły się po świetnym odczycie, który otrzymaliśmy w trzecim kwartale. Dlatego też, jeśli weźmiemy niewielki rozmiar tamtejszego rynku pracy, to można było oczekiwać powrotu do nieco bardziej "normalnych" poziomów.
 

Pomimo rozczarowania rynek pracy w NZ cały czas jest zdrowy. Źródło: Macrobond, XTB Research.

Stopa bezrobocia wzrosła do poziomu 4,3% z 4% (skorygowano z 3,9%). Konsensus zakładał wzrost do 4,1%. Rozczarowanie można zauważyć również ze strony zatrudnienia, które wzrosło o zaledwie 0,1% k/k (konsensus: 0,3% k/k; poprzednio: 1% k/k). W ujęciu rocznym zatrudnienie wzrosło o 2,3% i było niższe od oczekiwanego wzrostu o 2,6%. Ponadto, pomimo zauważalnego wzrostu stopy bezrobocia, wskaźnik aktywności zawodowej (stopa partycypacji) zmniejszył się do 70,9% z 71% (zrewidowany w dół z 71,1%), co oznacza, że pod koniec czwartego kwartału było stosunkowo więcej osób bez pracy, nawet jeśli ogólna liczba aktywnych osób na rynku pracy spadła. To nie jest uspokajający znak, choć może to oznaczać tylko powrót do bardziej "normalnych" poziomów po tym, jak osiągnęliśmy świetne wyniki w trzecim kwartale. Dodatkowo dane pochodzące z rynku pracy NZ są zwykle znacznie bardziej zmienne w porównaniu z danymi pochodzącymi np. z USA - wynika to wielkości rynków i gospodarek. Na poziomie płac średnie zarobki godzinowe wzrosły o 1% k/k (powyżej mediany szacunkowej na poziomie 0,8% k/k). Trzeba również przyznać, że "wprowadzono pewne korekty danych za poprzedni okres, co oznacza, że niektóre odczyty należy traktować z ostrożnością", co powiedziało również biuro statystyczne NZ. Co może mieć wpływ na politykę pieniężną? Biorąc pod uwagę, że RBNZ uprzednio stwierdziło, że obecny poziom rynku pracy jest mniej więcej zgodny z zatrudnieniem wokół maksymalnego poziomu gospodarki, to ten raport nie powinien zmienić nastawienia banku centralnego. Prawdopodobieństwo rynkowe wskazuje na prawie 40% szansę na obniżkę stóp do końca pierwszej połowy 2019 roku.

Technicznie dolar nowozelandzki opuścił kanał wzrostowy i może znajdować się w drodze do najbliższej strefy wsparcia w pobliżu 0,67. Może być to pierwszy obszar, w którym byki mogą szukać wsparcia. Źródło: xStation.

Gospodarka w "dobrym miejscu"

Według Prezesa Rezerwy Federalnej Jerome Powella gospodarka amerykańska jest w dobrym miejscu. Dodał on także, że słaba produktywność i powiększająca się przepaść majątkowa to największe wyzwania, przed którymi stanie USA w ciągu następnej dekady. Zauważmy, że jego komentarze dotyczące "dobrej kondycji" gospodarki amerykańskiej wydają się sprzeczne ze stanowiskiem przedstawionym przez jego poprzedniczkę Janet Yellen, która powiedziała w tym tygodniu, że następna zmiana stóp procentowych może być zarówno w górę lub w dół, a cięcie jest możliwe, jeśli Amerykańska gospodarka osłabnie. Kilka uwag dostarczył także Quarles z Fed, który powiedział, że bank ma lepsze narzędzia niż polityka pieniężna, aby rozwiązać problemy stabilności finansowej. Quarles podkreślił również, że płynność banków jest dziś znacznie lepsza niż przed kryzysem finansowym, jednak przyznał, że niektóre wyceny aktywów są zbyt wysokie. Dolar amerykański nie zareagował na te uwagi i utrzymuje się w pobliżu wczorajszego zamknięcia.

Pozostałe wiadomości:

  • Rząd brytyjski ostrzegł, że do 29 marca nie będzie miał umów handlowych z większością krajów spoza UE; Dodano, że umowy handlowe ze Szwajcarią, Izraelem i niektórymi krajami afrykańskimi zostaną sfinalizowane, ale nie ma pewności co do innych umów, które posiada Bruksela.
  • Indeks NAB w Australii w czwartym kwartale rozczarował; wskaźnik zaufania przedsiębiorców spadł do 1 z 3 pkt., a wskaźnik warunków biznesowych spadł do 16 z 21 pkt.
  • Akcje amerykańskie zakończyły środę ze skromnymi stratami, japoński NIKKEI 225 (JAP225) zamknął się 0,6% niżej, podczas gdy australijski S&P/ASX 200 (AUS200) wzrósł o 1,1%.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót