馃攳Rynki przed NFP: TNOTE, GOLD, US100

14:09 2 czerwca 2021

馃憠 Sprawd藕 trzy najciekawsze wykresy przed pi膮tkowym raportem z rynku pracy w USA 馃搳

W najbli偶szy pi膮tek o 14:30 poznamy wa偶ne dane z ameryka艅skiego rynku pracy. W obliczu rosn膮cej inflacji Fed u偶ywa s艂abszego raportu NFP jako wymówki aby odwleka膰 tzw. tapering, czyli proces zmniejszania zakupów aktywów. Jednak w przypadku pojawienia si臋 dobrego raportu NFP, bankierom mo偶e zabrakn膮膰 argumentów przemawiaj膮cych za utrzymaniem obecnej polityki, a to z kolei mo偶e prze艂o偶y膰 si臋 na wi臋ksz膮 zmienno艣膰. Szczególn膮 uwag臋 nale偶y zwróci膰 na wykresy: TNOTE, GOLD i US100.

TNOTE

Je艣li chodzi o rynek TNOTE, ostatnie rolowanie nieznacznie zniekszta艂ci艂o wykres, niemniej na interwale D1 wida膰, i偶 rynek od pocz膮tku marca w艂a艣ciwie porusza艂 si臋 w konsolidacji. Je艣li pi膮tkowe dane NFP spowoduj膮 wi臋kszy ruch na rynku obligacji, mo偶e si臋 to równie偶 prze艂o偶y膰 na podwy偶szenie zmienno艣ci na rynku akcji, dolarze czy z艂ocie. Patrz膮c technicznie na wykres TNOTE, kluczowym wsparciem pozostaj膮 okolice ostatnich minimów przy poziomie 130,80, z kolei opór znajduje si臋 przy 133,6. Pod uwag臋 nale偶y wzi膮膰 tak偶e lini臋 poprowadzon膮 po ostatnich do艂kach i szczytach, która by艂a respektowana przez rynek i powinna stanowi膰 najbli偶sz膮 przeszkod臋 dla rynkowych byków.

TNOTE interwa艂 D1. 殴ród艂o: xStation5

GOLD

Od pocz膮tku kwietnia z艂oto porusza si臋 w trendzie wzrostowym. W ostatnich dniach dynamika ruchu w gór臋 nieznacznie spad艂a, niemniej jest zdecydowanie za wcze艣nie aby my艣le膰 o zmianie kierunku. Warto zauwa偶y膰, 偶e pierwsze z mierze艅 Fibonacciego - 23,6% znajduje si臋 stosunkowo daleko, co 艣wiadczy o sile trendu (p艂ytkie korekty i silne impulsy). Jako najbli偶sze wsparcie nale偶y traktowa膰 stref臋 sekwencji przy 1890$, a nast臋pnie poziom 1879$, gdzie wypada dolne ograniczenie uk艂adu 1:1. Wspomniane wcze艣niej wspó艂czynniki Fibo, tak偶e powinny by膰 traktowane jako poziomy wsparcia. Oporem pozostaje z kolei poziom 1916$, czyli wczorajsze maksimum. 

Gold interwa艂 H4. 殴ród艂o: xStation5

US100

Patrz膮c z kolei na rynek akcji, ameryka艅ski indeks technologiczny Nasdaq (US100) porusza si臋 od tygodnia w konsolidacji. Kupuj膮cy kilkukrotnie próbowali pokona膰 opór przy 13730 pkt, jednak bezskutecznie. W przypadku pog艂臋biania korekty, warto zwróci膰 uwag臋 na wsparcie przy 13555 pkt, gdzie znajduje si臋 dolne ograniczenie lokalnego uk艂adu 1:1 oraz 艣rednia EMA75. Pokonanie wsparcia mog艂oby z kolei otworzy膰 drog臋 w kierunku 13420 pkt. Z drugiej strony, je偶eli przy kolejnej próbie dosz艂oby do sforsowania wspomnianego wcze艣niej oporu przy 13730 pkt, ruch w gór臋 mo偶e przybra膰 na sile. W przypadku realizacji takiego scenariusza, nast臋pny warty uwagi opór znajduje si臋 do艣膰 blisko - przy 13800, a jego przekroczenie mo偶e utorowa膰 drog臋 w kierunku historycznych maksimów przy 14060 pkt.

US100 interwa艂 H4. 殴ród艂o: xSation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t