馃搳Rynki testuj膮 kluczowe poziomy

13:56 4 maja 2021

EURUSD, US100 oraz DE30 znajduj膮 si臋 w kluczowych miejscach technicznych

艢wi臋to pracy obchodzone jest na 艣wiecie w ró偶nych dniach, ale w wielu jest to pocz膮tek maja. Wobec tego rynki mog膮 zachowywa膰 si臋 niespokojnie w okresie ograniczonego wolumenu. Na pocz膮tek warto zwróci膰 na EURUSD, który odbija od linii trendu spadkowego, broni膮c si臋 na razie przed zej艣ciem poni偶ej 1.20:

Pomimo obrony wsparcia, dolar pozostaje w sile od ko艅ca poprzedniego tygodnia. 殴ród艂o: xStation5

Wczorajsze odbicie na Wall Street by艂o jedynie po艂owiczne, gdy偶 po sesji kontrakty ruszy艂y ponownie na po艂udnie. Jak wida膰 potencjalnie mo偶emy mówi膰 nawet o podwójnym, czy potrójnym szczycie na US100:

W przypadku zamkni臋cia poni偶ej kluczowej strefy wsparcia, zakres formacji to nawet okolice 13333 punktów. 殴ród艂o: xStation5

Pomimo ca艂kiem niez艂ej sesji w Europie, s艂abiej radzi sobie niemiecki DAX. Kontrakty DE30 potencjalnie prze艂amuj膮 lini臋 szyi formacji RGR. Niemniej wsparcie jest dosy膰 silne i DAX podnosi si臋 z okolic 15000 punktów. 

Je偶eli DE30 przebije si臋 przez lini臋 szyi oraz wsparcie przy 15000 to zasi臋g formacji RGR to okolice 14650 punktów. 殴ród艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t