Spółka tygodnia - CD Projekt (22.09.2022r.)

13:51 22 września 2022

WIelu inwestorów, graczy oraz fanów gamingu zadaje sobie obecnie pytanie, co musi się wydarzyć, by powrócił sentyment do branży gier. Głównym winowajcą obecnego stanu rzeczy jest CD Projekt, stąd nic dziwnego, że inwestorzy wypatrują jakichkolwiek pozytywnych sygnałów pojawienia się pierwszej wiosennej jaskółki, która uczyni na gamingu zieloną hossę. Czy jedną z nich może być udana premiera serialu Edgerunners na Netflix, osadzonego fabułą w świecie Cyberpunka?

Szansa na powtórkę z Wiedźmina 3?

Wielu inwestorów upatruje w premierze Edgerunners powtórki z sukcesu, jaki pod względem liczby graczy osiągnął Wiedźmin 3 w reakcji na premierę serialu na platformie Netflix. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez NPD po premierze pierwszego sezonu serialu Wiedźmin (20 grudnia 2019 r.) CD Projekt odnotował wzrost sprzedaży gry o 554% w stosunku do grudnia 2018 roku. Odejmując od tego efekt premierowy wersji gry na Nintendo Switch, której premiera miała miejsce w październiku 2019 r. wzrost wyniósł 63%. Średnia liczba graczy w Wiedźmina 3 według portalu SteamDB wzrosła z ~25 tys. do ponad 100 tys. W momencie premiery drugiego sezonu serialu, liczba graczy w szczytowym okresie przekroczyła ~75 tys.O ile w pierwszym przypadku kurs zareagował umiarkowanym wzrostem, o tyle dzień po premierze 2 sezonu zanurkował ponad 12%.

Średnia liczba graczy w Wiedźmin 3 według portalu SteamDB

Źródło: Steamdb

Premiera Edgerunners impulsem sprzedażowym?

Część inwestorów dopatrywało się w serialu Edgerunners szansy na “Powrót Króla” dla akcji CD Projektu. Akcje spółki odnotowały w poniedziałek na otwarciu znaczący, ponad 7% wzrost wartości po udanej premierze serialu Edgerunners na platformie Netflix. Fabuła serialu osadzona jest w uniwersum gry Cyberpunk 2077, w którą gra coraz większa liczba osób - według portalu Steamcharts średnia liczba graczy z ostatnich 30 dni wynosi nieco ponad 22 tys., co stanowi ponad 114% wzrost m/m.  24 godzinny szczyt liczby graczy wynosi ponad 86 tys. Do wzrostu liczby graczy i hype’u wokół Cyberpunka przyczyniło się również wypuszczenie patcha 1.6 oraz oficjalnej zapowiedzi wydania dodatku o tytule Widmo Wolności, którego premiera zaplanowana jest na 2023r. Należy jednak pamiętać, że o ile w przypadku gry Wiedźmin serial Netflixa znacząco wpłynął na liczbę graczy na Steam oraz poziom sprzedaży, o tyle w przypadku gdy Cyberpunk prawdopodobieństwo wystąpienia tożsamego zjawiska zdaje się być znacznie mniejsze. Należy wziąć pod uwagę znaczną rozbieżność w ocenach graczy. Według portalu Metacritic średnia ocen graczy dla Cyberpunka wynosi 7/10 dla PC i konsol nowej generacji. Dla porównania, w przypadku Wiedźmina 3 ocena ta wynosi 9,1/10. Ponadto, w siedmioletniego Wiedźmina 3, za wyjątkiem ostatniego tygodnia średnio gra więcej graczy niż w niemal 2 letniego Cyberpunka.

Średnia liczba graczy w Wiedźmin 3 według portalu SteamDB

Źródło: Steamdb

Nic więc dziwnego, że po porannym zrywie na akcjach CD projektu niemal całodniowy wzrost został zniesiony, w efekcie czego CD Projekt zakończył poniedziałkową sesję z wynikiem 0,16%. Wczoraj spółka podała za pośrednictwem Linkedin informację, że w grę Cyberpunk 2077, grało w tym tygodniu każdego dnia 1 mln graczy, zarówno nowych jak i powracających. Nie podano jednak kluczowej informacji, jaki % z tej puli stanowili nowi gracze.

Co z tą hossą?

Zdaje się, że inwestorzy są świadomi, iż kolejne informacje dot. Cyberpunka są raczej okazją do krótkoterminowego zagrania na podbicie kursu niż szansą na trwałą i długoterminową zmianę trendu. Świadczy o tym chociażby poniedziałkowe zachowanie kursu akcji spółki, nadal stosunkowo przeciętne oceny gry oraz jasna deklaracja spółki, że zostanie wydany tylko jeden płatny dodatek. Pomimo zrozumiałej chęci części inwestorów do wiary w to, iż wreszcie uda im się pokryć wyjść na zero na stratnych pozycjach na akcjach CD Projektu, zdaje się, że najbliższa do tego okazja może się nadarzyć dopiero w 2025 r., kiedy prawdopodobnie na nowo rozkręci się hype wokół spółki, nakręcony tym razem nadziejami na sukces kolejnej gry z uniwersum Wiedźmina. Wygląda na to, że zamiast czekać na Cyberpunkową jaskółkę zwiastującą powrót zielonej hossy na gamingu, raczej trzeba uzbroić się w cierpliwość i duży zapas grzanego wina, ponieważ, jak mawiał przezorny klasyk “nadchodzi zima”. Nie tylko kalendarzowa.

 

Wykres notowań akcji CD Projekt (CDR.PL), interwał D1. 

Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót