Otwórz konto Otwórz demo

Trading Club Live - Tomasz Augustynowicz (14.06.2018)

16:11 14 czerwca 2018

Zapraszamy na transmisję Trading Club z Tomaszem Augustynowiczem. Start o 16:00. Link

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót