Otwórz konto Otwórz demo

Turcja kompletnie zaskakuje, dolar osłabia się po inflacji

19:40 13 września 2018

Dzisiejszy dzień z pewnością można zaliczyć do bardziej zmiennych. Dużo działo się ze względu na wydarzenia w postaci decyzji banków centralnych oraz publikacji danych makroekonomicznych. W przypadku giełdy można również wskazać na wątek geopolityczny. Właśnie ze względu na ten ostatni czynnik wydaje się, że lekki optymizm zaczął powracać na rynek.

Skąd optymizm? Stany Zjednoczone wyciągają rękę do Chin, choć jak się później okazało mogło to być jedynie działanie na pokaz. Niemniej Stany Zjednoczone miały zaproponować Chinom początek nowych rozmów prowadzących do potencjalnego porozumienia. Z drugiej strony Chiny zwróciły się do WTO o pozwolenie na potencjalne nałożenie sankcji na Stany Zjednoczone. Z kolei dzisiejszego popołudnia do gry wkroczył Donald Trump wskazując, że rząd zarobi miliardy dolarów na taryfach i wzrośnie produkcja w USA. Trump zapomniał jednak, że największe koszty związane z taryfami będą obejmować konsumentów. Niemniej wzrosty były widoczne na Wall Street.

CBRT silnie zaskoczył rynki podwyższając stopy procentowe do poziomu 24%, więcej niż oczekiwał tego rynek. Wcześniej na lirze robiło się nerwowo ze względu na fakt, iż Erdogan ponownie oskarżał działania banku centralnego pod względem wysokości stóp procentowych. Niemniej po decyzji CBRT doszło do znacznego umocnienia się tureckiej liry. Kurs USDTRY sięgnął okolic 6,00, chociaż przed decyzją znajdował się w okolicach 6,50. 

W przypadku pozostałych banków centralnych nie mieliśmy żadnego zaskoczenia. EBC oraz BoE utrzymały stopy procentowe i zaprezentowały podobne zdanie jak podczas poprzednich decyzji. W przypadku BoE mieliśmy lekką podwyżkę prognozy dla wzrostu gospodarczego w III kwartale, natomiast w przypadku EBC dokonane zostały obniżki prognoz wzrostowych. 

Dosyć mocno zaskoczyły dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak inflacja PPI, dzisiejsze odczyty inflacji CPI zaskoczyły negatywnie. Inflacja CPI spowolniła pierwszy raz od dłuższego czasu, co może doprowadzić do pewnej zmiany nastawienia banku centralnego, co do stóp procentowych. Chodzi oczywiście o stopy procentowe w długim terminie, gdzyż najbliższe dwie podwyżki stóp procentowych powinny być niemal pewne. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót