Otwórz konto Otwórz demo

UK - PKB: 1,3% r/r

09:30 10 sierpnia 2018

Konsensus: 1,3% r/r; poprzednio: 1,2% r/r

 

PKB w ujęciu kwartalnym: 0,4% k/k

Konsensus: 0,4% k/k; poprzednio: 0,2% k/k

Wstępne dane za Q2. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót