Otwórz konto Otwórz demo

UK - Przetwórstwo przemysłowe: 0,4% m/m

09:31 10 sierpnia 2018

Konsensus: 0,3% m/m; poprzednio: 0,6% m/m

 

Przetwórstwo przemysłowe w ujęciu rocznym: 1,5% r/r

Konsensus: 1,0% r/r; poprzednio: 1,5% r/r

 

Produkcja przemysłowa 0,4% m/m

Konsensus: 0,4% m/m; poprzednio: -0,2% m/m

 

Produkcja przemysłowa w ujęciu rocznym: 1,1% r/r

Konsensus: 0,7% r/r; poprzednio: 1,2% r/r

Dane za czerwiec. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót