⏫US100 odbija 0,5% przed PPI

13:26 9 grudnia 2022

Dzisiejszy odczyt inflacji PPI o 14:30 da obraz przed kluczowym odczytem inflacji CPI i decyzją Fed w przyszłym tygodniu

Zwykle inflacja producencka nie przykuwa tyle uwagi wśród inwestorów i innych uczestników rynków, ale dzisiaj jest inaczej. Odczyt PPI następuje przed odczytem CPI, który jest z kolei kluczowy pod względem decyzji Fed. Inflacja CPI będzie opublikowana we wtorek o 14:30, natomiast decyzja Fed będzie opublikowana o 20:00. Chociaż wydaje się, że decyzja Fed jest niemal pewna, co do wielkości podwyżki, to jednak spore zaskoczenie inflacją mogłoby tę decyzję zmienić, a z drugiej strony może mieć ogromny wpływ na komunikację ze strony Fedu.

Wyraźnie widać, że inflacja na całym świecie spowalnia. Inflacja PPI w Chinach jest ujemna w ujęciu rocznym drugi miesiąc z rzędu na poziomie 1,3% r/r. Inflacja konsumencka spowalnia poniżej ważnego poziomu 2,0%. Wracając jednak do USA, warto wspomnieć, że ceny benzyny spadły o 7% w listopadzie, choć jednocześnie ceny diesla trzymają się na wysokim poziomie. Wobec tego nie można oczekiwać, że wpływ cen energii w inflacji producenckiej oraz konsumenckiej będzie taki sam. Niemniej patrząc na subindeksy dotyczące cen płaconych i otrzymanych w USA to widać, że presja cenowa spadła dosyć mocno.

Oczekuje się, że PPI spadnie do 7,2% r/r z poziomu 8,0% r/r. Bazowa ma spaść do 5,9% r/r z poziomu 6,7% r/r. Jednak miesięcznie nie wygląda to już aż tak bardzo optymistycznie. Inflacja PPI ma pozostać przy dynamice 0,2% m/m, natomiast bazowa ma wzrosnąć o 0,2% m/m przy poprzednim zerowym odczycie. Rynek będzie szukał dalszego mocniejszego spowolnienia, aby uzasadnił ostatnie próby ożywienia na Wall Street oraz osłabienie dolara. Jeśli jednak inflacja nie spowolni mocniej, będzie to ważny sygnał dla Fed, że problem inflacji nie przemija tak szybko, jakby sobie tego wszyscy życzyli.

US100 znajduje się bardzo nisko z perspektywy odbicia na innych indeksach jak US500 czy DE30. W tym momencie US100 porusza się w formacji klina rozszerzającego się, dlatego jest szansa na próbę przetestowania górnego ograniczenia, co wymusiłoby powrót powyżej 12000 punktów. Z drugiej strony, jeśli inflacja okaże się być wyższa od oczekiwań, będzie szansa na 5 przetestowanie dolnego ograniczenia, co może doprowadzić do wybicia dołem. Warto jednak pamiętać, że w przyszłym tygodniu mamy Fed oraz połowę miesiąca, kiedy zwykle rozpoczynał się największy Rajd Św. Mikołaja. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót