Otwórz konto Otwórz demo

USA - Indeks ISM dla usług: 60,7

17:00 6 grudnia 2018

Konsensus: 59,2; poprzednio: 60,2

 

Subindeks dla zatrudnienia: 58,4

Poprzednio: 59,7

Dane za listopad. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót