Otwórz konto Otwórz demo

USA - Indeks nastrojów Michigan: 100,8 pkt. (oczekiwano: 96,7 pkt.)

16:00 14 września 2018

Dane za wrzesień.

Indeks nastrojów Michigan: 100,8 pkt. (oczekiwano: 96,7 pkt.); poprzednio: 96,2 pkt.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót