Otwórz konto Otwórz demo

USA -inflacja CPI bazowa m/m: 0,2 %(oczekiwano: 0,2%)

14:30 10 sierpnia 2018

Dane za lipiec

Inlfacja bazowa CPI m/m: 0,2 %(oczekiwano: 0,2%); poprzednio: 0,2%

Inflacja bazowa CPI r/r: 2,4 %(oczekiwano: 2,3%); poprzednio: 2,3%

Inflacja CPI m/m: 0,2 %(oczekiwano: 0,2%); poprzednio: 0,1%

Inflacja CPI r/r:  2,9 %(oczekiwano: 3%); poprzednio: 2,9%

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót