Otwórz konto Otwórz demo

USA - inflacja PPI: 0,2% m/m (oczekiwano: 0,2% m/m)

14:30 10 października 2018

Dane za wrzesień:

Inflacja PPI w ujęciu miesięcznym: 0,2% (oczekiwano: 0,2%); poprzednio: -0,1%

Inflacja PPI w ujęciu rocznym: 2,6% (oczekiwano: 2,8%); poprzednio: 2,8%

Inflacja PPI bazowa w ujęciu miesięcznym: 0,2% (oczekiwano: 0,2%); poprzednio: -0,1%

Inflacja PPI bazowa w ujęciu rocznym: 2,5% (oczekiwano: 2,5%); poprzednio: 2,3%

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót