Otwórz konto Otwórz demo

USA - Inflacja PPI: 3,1% r/r

14:31 13 czerwca 2018

Konsensus: 2,8% r/r; poprzednio: 2,6% r/r

Inflacja PPI w ujęciu miesięcznym: 0,5% m/m

Konsensus: 0,3% m/m; poprzednio: 0,1% m/m

Inflacja PPI bazowa: 2,4% r/r

Konsensus: 2,3% r/r; poprzednio: 2,3% r/r

Inflacja PPI bazowa w ujęciu miesięcznym: 0,3% m/m

Konsensus: 0,2% m/m; poprzednio: 0,2% m/m

Dane za maj. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót